© Upplev Nordanstig
Färgbild - utsikt över skog och berg
© Per Trané
utsikt över skog och vatten

Hem / Upplev / Utsiktsplatser

Utsiktsplatser i Nordanstig

Naturen står öppen för alla dygnet runt, året om, alldeles gratis! Välj ut någon eller några av våra utsiktsplatser, packa ryggsäcken och ge dig ut i friheten!

Här har vi ett urval av platser i vår natur, där du kan uppleva en fantastisk utsikt! Antingen från en bergstopp eller från utsiktstorn, eller helt enkelt från en sjö- eller havsstrand.

Bålleberget - Bergsjö

Bålleberget har flera toppar, den västra och högsta 294 m ö h. I dess östra och södra sluttningar finns en gammal fin barrskog av både gran och tall. Övre delen av branterna har utsikt mot Bergsjö och Storsjön. Vandringen till berget går uppför med en hel del branta stigningar som medför viss ansträngning. Strax norr om den telemast som passeras finns i en ledningsgata ett flertal stenläggningar på marken, sannolikt fågelfångstanläggningar, som har använts av samer. Även flera lämningar efter samer finns i området, bland annat en grav och tidigare odlingsmark.

Haghällorna - Bergsjö

Svagt sluttande stig, ca 1,5 km, på mycket vacker hällmark. Gott om gamla träd och lågor. Från stigen kan på våren och försommaren höras bland annat ärtsångare och rödstjärt. Det finns en raststuga på toppen av hällorna. Mycket fin utsikt mot Älgered och Barrtjärn. Fjällnejlikor blommar runt stugan under juni.

Gruvberget - Gnarp

Vackert område med martallar, klapperstensfält, stenblock och fin havsutsikt från bergets högsta punkt. Ett flertal gamla gruvhål finns i området varför uppmärksam försiktighet bör iakttas vid vandring här. Hålen tillkom från ca 1870 som försök att hitta järnmalm till Gnarps masugns järnbruk. Försöken rann ut i sanden av olika skäl...

Vettberget - Gnarp

Berg med välbevarad fornborg. I en grottformad skreva i berget finns en mycket gammal hällristning i form av en fotsula.
Fina gammeltallar, utsikt över Bottenhavet och den närliggande Lunnsjön. Fin sandstrand i Lunnsjön som är lämplig för bad.

Sindra - Harmånger

Gammalt populärt utflyktsmål där Harmångersån börjar från Storsjön. Här finns en kraftverksdamm med bro mot ett naturskönt område vid Storsjöns östra strand med utsikt över hela sjön. Dessutom finns en naturstig österut längs åns kraftverkskanal med lämningar efter tidigare flottning.

Luråsen - Hassela

Luråsen ligger nära 500 m över havet och väl uppe i utsiktstornet passeras 500-metershöjden. Härifrån har man en bedövande utsikt åt alla väderstreck.

Ånäset - Hassela

Skogklädd talldominerad ca 1,3 km lång rullstensås, som bildar en mycket naturskön udde i Hasselasjöns nordvästra del. Ungefär mitt i området finns ett öppet gräsbevuxet område. Bland örter kan nämnas fackelblomster, frossört och åkerbär och bland mindre vanliga växter har här hittats skogsklocka och Kung Karls spira. Här finns även lämningar efter angörings- och materialupplag för flottning och en övergiven skjutbanevall. Fantastisk utsikt över Hasselasjön från Ånäsets udde.

Glavsberget - Ilsbo

Berg med utsiktstorn och raststuga. Milsvid utsikt åt alla väderstreck, bland annat ut över Bottenhavet med öarna Gran, Vitörarna och Jättholmarna samt Hudiksvalls kust och öar.

Tjuvön - Jättendal

Tjuvön: Område med ett fint hälleberg med utsikt över Bottenhavet med Jättholmarna, Vitörarna och Gran. På Tjuvön fanns för många år sedan boplats för berguv. Här finns martallar, sluttande hällar mot havet och en mindre strandäng med artrik flora.

Rönnskär - Stocka

Rönnskär är en ö förbunden med en bro från fastlandet. Det är ursprungligen ett gammalt fiskeläge med tät bebyggelse.
En enkelriktad väg (ca 0,7 km lång) går runt ön. Den norra delen består av vackra och öppna klapperstensfält med fin strandflora och utsikt ut över Bottenhavet och öarna Jättholmarna och Vitörarna.

Orn - Strömsbruk

Orn med Ornskarpen är ett mycket vackert naturområde, som från Strömsbruk går längs Harmångersån till dess utlopp i Bottenhavet. Denna sträcka är känd för sitt fina öringsfiske. Här finns imponerande gammeltallar, längs stränderna en rik strandflora och ett rikt fågelliv, populärt för fågelskådare. Längst ut finns den långa, smala och mycket natursköna klapperstensudden Ornskarpen.

Text ur broschyr Sevärdheter i Nordanstigs natur