Bålleberget, Bergsjö
Bålleberget, Bergsjö
Bålleberget, Bergsjö
Tall - natur
Blåbär
Ljung
Bålleberget, Bergsjö
Bålleberget, Bergsjö
Bålleberget, Bergsjö
Bålleberget, Bergsjö
Jenny besöker Bålleberget
Bålleberget, Bergsjö
Göra Natur & Fritid

Bålleberget - Bergsjö

på Bergsjö
Bålleberget har flera toppar, den västra och högsta 294 m ö h. I dess östra och södra sluttningar finns gammal fin barrskog av både gran och tall.

Övre delen av branterna har utsikt mot Bergsjö och Storsjön. Vandringen till berget går uppför med en hel del branta stigningar som medför viss ansträngning.
Strax norr om den telemast som passeras via en led till Bålleberget, finns i en ledningsgata ett flertal stenläggningar på marken, sannolikt fågelfångstanläggningar, som använts av samer. Även flera lämningar efter samer finns i området, bland annat en grav och tidigare odlingsmark.
(Text: Broschyr - Sevärdheter i Nordanstigs Natur, Nordanstigs Naturskyddsförening)