© Upplev Nordanstig
Glass
© Upplev Nordanstig
Hårte fri bild
© Upplev Nordanstig
Stor sten

Hem / Besöksnäring

Besöksnäring i Nordanstig

Turism och besöksnäring är en växande sektor som ger konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag.

Turism finns i hela landet, och besöksnäringen har betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i alla svenska kommuner. I Nordanstig arbetar vi för en hållbar besöksnäring med konkurrenskraftiga företag som vill, kan och vågar. Det gör vi genom att fokusera på:

  • hållbar destinationsutveckling och hållbara produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga och attraktiva för besökaren,
  • strategisk samordning och samverkan för ökad styrning, kunskapsöverföring och koordinering,
  • ökat företagsfokus med insatser för att företagen ska kunna utveckla sin affärsmässighet,
  • kunskap med grund i statistik och analys så beslutsfattare och företag kan investera på bästa sätt.

Under året 2023 arbetar vi fram en kartläggning, planering, och inriktning för turism och besöksnäringsinsatser, vilket kommer att presenteras här.

Har du frågor kring besöksnäringen i vår kommun eller nya idéer?
Kontakta gärna oss:
Mia Järliden, Näringslivschef, 0652-360 51, [email protected].
Camilla Eriksson-Uddén, Destinationsutvecklare, 0652-367 64. 

Logotype Nordanstigs Kommun

NORDANSTIGS KOMMUN

Logotype Nordanstigs Företagare

NORDANSTIGS FÖRETAGARE

Logotype Nordanstigs kommun

NORDANSTIGS NÄRINGSLIV

Logotype Nordanstig Turism

NORDANSTIG TURISM

Besöksnäring regionalt, nationellt och internationellt

Region Gävleborgs roll är att samordna den regionala besöksnäringen. Det innebär att vara rådgivare, nätverksbyggare och branschföreträdare samt att bidra till att ge besöksnäringen i regionen bästa möjliga förutsättningarna för att växa.

Samordningsarbetet inom besöksnäringen utgår från den regionala utvecklingsstrategin och den regionala besöksnäringsstrategin som ligger i linje med den nationella besöksnäringsstrategin.

Region Gävleborg har också uppdraget att marknadsföra regionen på de internationella marknader som finns i strategin. Gävleborgs attraktionskraft ligger främst i natur- och kulturtillgångar och vår region erbjuder vildmark, berg, skärgård, djupa skogar och kulturarv.

Besöksnäringsstrategin fokuserar på sex utvecklingsområden: samverkan, marknadsföring, digital tillgänglighet, utveckling och paketering av produkter, entreprenörsstöd, enkelt och behagligt resande.

Regional besöksnäringsstrategi

Under året 2023 arbetar Region Gävleborg fram en reviderad version av besöksnäringsstrategin, och denna kommer att presenteras även här på vår webbplats.

Logotype Region Gävleborg

REGION GÄVLEBORG

Region Gävleborgs roll är att samordna den regionala besöksnäringen. Ge besöksnäringen förutsättningar att växa.

Logotype Hälsingland

HÄLSINGLAND

Med vildmark, havsstränder och ett levande kulturarv som berör, välkomnar vi till upplevelser för hela familjen.

Logotype Visit Hälsingland Gästrikland

VISIT HÄLSINGLAND GÄSTRIKLAND

Du kanske tror att du sett det mesta av Sverige. Vi tror att du missat det bästa.