Harmångersån
Vandrar i Orn
Ornskaten klappersten
Göra Natur & Fritid Utsiktsplats

Orn

på Strömsbruk
Orn är ett naturområde i Strömsbruk.

Orn är ett vackert naturområde i Strömsbruk. Sträckan, som går från Strömsbruk längs Harmångersån till dess utlopp i Bottenhavet, är känd för sitt fina öringsfiske. Dessutom finns här en rik strandflora och fågelliv. Längst ut finns den långa klapperstensudden Ornskarpen.