© Bålleberget utsiktsplats - CEU
Utsikt från bergstopp med skog och hav i horisonten.
© Pixabay
Person ute i naturen - skogsmiljö
© Upplev Nordanstig
Mot Gnarpsskaten
© Upplev Nordanstig
Lång skidåkare
© CEU
Solsken i vinterlandskap

Hem / Upplev / Allemansrätten

Allemansrätten

Välkommen ut i naturen! Du använder dig av allemansrätten när du till exempel går en promenad i skogen, paddlar kajak, klättrar eller sitter på en sten och tänker, eller slår upp ett tält i skogen.

Naturen betyder mycket för oss svenskar. I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätt och är en viktig del i vår svenska kultur. Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. En bra tumregel är att; "Inte störa - inte förstöra"! 

Det här får du göra i den svenska naturen:

 • Gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen. Men inte för nära bostadshus. Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.
 • Gå, cykla och rida på privata vägar.
 • Tälta något dygn i naturen. Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken.
 • Bada, åka båt och gå iland, men inte nära bostadshus.
 • Plocka blommor, bär och svamp.
 • Fiska med metspö och kastspö utmed kusten och i de fem största sjöarna (Mälaren, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland).
 • Du får göra upp en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt på en berghäll, den går sönder. Det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. På sommaren är det ofta förbjudet att elda. Fråga din kommun vad som gäller.

För att alla ska kunna njuta av naturen och för att vi inte ska skada djur och natur behöver vi tänka på några saker:

 • Du får inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar.
 • Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får heller inte köra på stigar, parkvägar eller i motionsspår.
 • Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig.
 • Du får inte ta eller skada träd och buskar.
 • Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.
 • Lämna inte kvar eller kasta något skräp. Burkar, glas, plast och annat skräp kan skada djur och människor.
 • Du får inte jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.
 • Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar eller vattendrag. Du behöver inte tillstånd för att fiska med metspö, kastspö vid kusten.
 • Hundar får inte vara lösa i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti. Då har djuren ungar. En lös hund kan skrämma och skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden kopplad i naturen.

Källa: Naturvårdsverket