Sandstrand
©Upplev Nordanstig

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för upplevnordanstig.se


Nordanstigs turistbyrå/Nordanstigs Kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur upplevnordanstig.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från upplevnordanstig.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.
Du kan också kontakta oss på följande sätt:
skicka e-post till [email protected] 
ring 0652-36110

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt
Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 Problem vid hovrandet över puffar

  • bilden rör sig när användaren för muspekaren över bilden på puffen

Problem vid dokument

  • Vi väljer i första hand att lägga information på webbsidor istället för i dokument. Men vid nedladdning av broschyrer ligger dokumenten som pdf. Kontakta oss om ni vill få material skickad till er.

Innehåll som inte omfattas av lagen
Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Denna lag är inte tillämplig på digital service som utgörs av:

  • kartor som inte är avsedda för navigering
  • digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll
  • filformat (exempelvis pdf-filer) för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter,
  • förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020,

Hur vi testat webbplatsen

  • Vi har gjort en självskattning (intern testning) av upplevnordanstig.se.
  • Senaste bedömningen gjordes den 12 januari 2021.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 25 januari 2021.
  • Vår webbplats publicerades den 28 november 2014.