© Jenny Norlin - UN
Gul blomma på havsstrand.
© Jenny Norlin - UN
Havsutsikt med strand i förgrunden och havets horisont
© Jenny Norlin - UN
Havsutsikt Koffsand - stenig strand i förgrunden och havshorisonten möter himmel.

Hem / Upplev / Natur

Natur i Nordanstig

Milsvid utsikt från höga berg. Skogarna. Gamla fina stigar. Myrar. Bär och svamp. Älgar, rådjur, rävar, bävrar. Mångfald av sjöar och tjärnar, bäckar och åar. Fiskar. Vårt öppna naturlandskap med spår av det som varit. Fågellivet, fjärilar och växter. Lugnet, stillheten och tystnaden. Ett koncentrat av Nordanstigs natur.

Förekomsten av både kust och högland i vår kommun, ger naturälskaren obegränsade valmöjligheter. Fiskelägen, båtturer, fäbodar, utsiktspunkter, skog och landsbygd genomskurna av slingrande dalgångar där bosättningen ligger tätt, är några igenkännande karaktärsdrag. Segling, vandring, klättring, cykling, utförsåkning, golf, fiske, ridning och bad kompletterar och förstärker upplevelsen, tillsammans med den speciella naturen.

Vandringsleder

Vallstigen

Vallstigen följer mycket gamla vandringsleder och går mellan friluftsbadet i Hassela till hamnen i Norrfjärden, en sträcka på ca 63 km. Den passerar 11 fäbodvallar och går från havsnivån till 330 m öh på Västansjökullen. Den slingrar längs bäckar där bävern dämmer och över berg med milsvidd utsikt. Stigen har 12 vindskydd och 12 enklare rastplatser med bänkar. Det finns sju badmöjligheter efter stigen och dusch i Hassela och Norrfjärden. Fäbodvallarnas historia finns kortfattat beskrivna vid varje vall. Det finns gott om tältmöjligheter längs stigen. Vid stigen finns även information om byars historia naturskyddsområden och andra sevärdheter. Bli inte förvånad om du plötsligt ser något knytt, älvor eller andra figurer.

Informationsfolder om leden:(PDF att ladda ned och läsa) VALLSTIGEN 3,58 MB

Kustleden

Kustleden börjar i Galtström och går längs kusten, idag ända ned till Drässviken vid Hornslandet, en sträcka på ca 8,5 mil. Vår beskrivning visar från Galtström till Sågtäkten i söder. Sedan har våra grannar i söder, nu möjliggjort vandring vidare, hela vägen till Hornslandet i Hudiksvall. Blandad terräng av stigar, småvägar och vissa sträckor får man följa korta delar av Kustvägen. Leden lämpar sig för främst för vandring, men delar av den går att cykla. Stigen följer kustbandet och det finns ett antal vindskydd efter vägen. Man passerar de vackra kustorterna Ragvaldsnäs, Norrfjärden, Sörfjärden, Hårte, Mellanfjärden, Stocka och Strömsbruk, Sågtäkten och vidare till Hornslandet. Stigen är lämplig att vandra för alla åldrar eftersom sträckningen och dess tillgänglighet ger möjlighet att välja ut delar av stigen att följa.
Terrängen är relativt lätt, men det förekommer blöta och steniga partier på några ställen. Ledens märkfärg är orange.

Informationsfolder om leden: (PDF att ladda ned och läsa) KUSTLEDEN 5,7 MB


Naturstig väster om Strömsbruk

Naturstigen är en markerad och lättvandrad stig som passerar ett flertal bronsåldersrösen. Längs stigen finns information om naturen i området. Stigens västligaste del passerar en liten tjärn med bl a smålom och trana. Här finns även en iordningsställd fikaplats. 

Sindra - Kraftstation och naturstig

Gammalt populärt utflyktsmål där Harmångersån börjar från Storsjön. Här finns en kraftverksdamm med bro mot ett naturskönt område vid Storsjöns östra strand med utsikt över hela sjön. Dessutom finns en naturstig österut längs åns kraftverkskanal med lämningar efter tidigare flottning.

Vandringsstig

Edsmyrsån intresseförening har anlagt en vandringsstig i nära anslutning till Trolska Skogen. Mellan Kvarnmon och Mellanfjärden. Leden passerar också Mons Vandrarhem och Repslageriet Handslaget. Du hittar en informationstavla om stigen i Mellanfjärdens centrum.

Kulturstigen - Sörfjärden

Denna kulturstig hittar du i Sörfjärden. En tre kilometer lång stig, som på tjugoen platser informerar i text och bild om Sörfjärdens rika historia. Ett häfte med karta finns att hitta vid torget i Sörfjärden. Även via Nordanstigs Turistservice kan du beställa detta häfte. Ring 0652-361 10 eller maila [email protected].

Naturreservat