Kustleden - The Coastal Trail
Kustleden - The Coastal Trail
Kustleden - The Coastal Trail
Göra Natur & Fritid Vandring

Kustleden - vandringled

på Sörfjärden
En vandringsled på totalt 62 kilometer från Galtström i norr till Sågtäkten i söder.

Kustleden börjar i Galtström i norr och träder in i Nordanstig vid Kalkungsviken norr om Oxsand. Söderut sträcker sig leden till Sågtäkten söder om Strömsbruk. Där går det att ansluta till stigar i Hudiksvalls kommun. Leden är indelad i fem delsträckor, som kan vandras var för sig eller som en sammantagen längre sträcka. Ledens längd är 62 km från norr till söder.

Information och kartor hittar du under respektive sträckas sida (se länk till kommunens webbplats)

Galtström – Norrfjärden 16 km
Norrfjärden – Sörfjärden 8 km
Sörfjärden – Mellanfjärden 15 km
Mellanfjärden – Stocka 11 km
Stocka – Sågtäkten 12 km

Längs de olika delsträckorna finns även flera alternativa ledsträckningar och anslutande stigar. Några av dem kan vandras som rundslingor. Variationen på olika rutter för vandring är därför god i området.

För att följa din vandring med hjälp av en digital karta, rekommenderar vi Lantmäteriets karttjänst min karta. Där ligger kustleden inlagd som gör det enklare att navigera med stöd av den. Den går även ladda ner som en app till din mobiltelefon.

Här hittar du Lantmäteriets min kartaLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Du kan kombinera Lantmäteriets karttjänst genom att ladda ner delsträckskartorna som du hittar i informationen om delsträckorna. I de kartorna finns serviceplatser, som exempelvis rast- och grillplatser, vindskydd, toalett (utedass) och parkeringsmöjligheter inlagda. Kartorna är under uppbyggnad och kommer att uppdateras inom kort, med mindre justeringar.

Ledmarkering
Leden markeras med orange färgmarkering, som är målad på träd, stolpar eller ledbrickor. På vissa platser finns riktningskyltar i trä markerade med kustleden.

Vandringsmiljö
Vandringen går till största del längs stigar, men även vissa partier längs mindre vägar. Terrängen är relativt lättvandrad (ej så kuperad), men blöta, steniga och sandiga partier förekommer. Vandring längs leden klaras av de allra flesta (stora som små), men för de som har svårt att gå kan det bitvis ojämna underlaget utgöra hinder för vandringen.

Du kommer möta vackra naturmiljöer som sandstränder, klipphällar och skogsområden, men även intressanta kulturmiljöer med fiskelägen, bruksmiljöer och fornlämningar.

Visa alltid respekt för djur och natur, samt för boende längs leden. Om du gör avstickare från ledens sträckning är detta särskilt viktigt att ta hänsyn till.

Välkomna för vandring!

Allmänna frågor om vandring, boende, mat eller andra aktiviteter eller evenemang
Upplev Nordanstig – Nordanstigs turistinformation
0652-361 10
[email protected]

Andra frågor gällande ledernas upplägg, drift och skötsel
Kultur- och fritidsenheten
0652-360 00
[email protected]