© Jenny Norlin - UN
Fädbovall med stugor och omringande gärdesgård
© Holm - CEU
Vägskylt vid väg - med text Holm och fornminnesmärke.
© Riksantikvarieämbetet
En guldring från 1000-talet. Gärderingen från Jättendal
© CEU
Informationsskylt om runstenen i Jättendal. Gunnborga runmästare
© CEU
Milsten - av FAU Cronstedt 1700-tal

Hem / Upplev / Historia

Historia i Nordanstig

Visste du att Nordanstig är en av Norrlands fornminnesrikaste områden?! Nordanstig har över 2000 fornminnesplatser registrerade i Riksantikvarieämbetets register. 

Det finns en fin fornminnesbroschyr med ett urval av dessa fornminnen, som du enkelt kan beställa hem via turistbyrån.
Kommunen Nordanstig är mycket rik på kulturella minnesmärken. Landhöjningen efter senaste istiden har varit mycket kraftig och ligger på mellan 240 till 255 m. Stora delar av kommunen låg således under vatten. 

Nuvarande Bergsjö var efter det att isen dragit sig tillbaka en gles skärgård. Endast Bålleberget och några andra höjder stack upp ur havet som öar. Därefter kom landhöjningen att skapa ett landskap med djupa havsvikar som gick långt inåt landet där nu Gnarp och Harmånger ligger.

 De första bosättningarna kom således att ske i det inre av kommunen och utvidgades därefter till de djupa havsvikarna. Fynden av svartjord, som finns på flera ställen i kommunen visar på detta.

 Under 200- till 400-talen ökar bebyggelsen kraftigt längs mellersta Norrlandskusten. På södra sidan av Bälingsjön i Jättendal finns det exempel på nio unika husgrundslokaler som kan ha varit 15 – 20 gårdsplatser. Vår region bestod då av flera småkungadömen s.k. land som hade kontakter med varandra och med kontinenten.

Folklanden Nordanstigen i Nordanstig, Sunded i Hudiksvall och Alir i Söderhamn växte fram under denna tid. Dessa land hade regerande kungasläkter. Kungen gav militärt skydd åt sina undersåtar. Effektivare bruknings-metoder, och transport av näring genom skörd av grovfoder längs våtmarker gav spannmålsåkrarna runt gårdarna gott om gödsel. Den näringstillförseln gav det skördeöverskott som var förutsättningen för framväxten av småkungadömena. Många gårdar övergavs hastigt under 500 till 600-talen. Anledningen till det är ännu okänt. Återhämtning av jordbruksbygden sker först under sen vikingatid.

Holm - i sägen och verklighet

Holm är en mytomspunnen plats med många sägner. Berättelsen om den mörkögda skönheten Annas som är dotter till en häradsdomare och hennes tragiska kärlek förknippas med Sörholm. Sägnen om gården som försvann hör till Norrholm. Den återges i några olika versioner men kontentan är att gården sjunker och att den hårdhjärtade husbonden under sin flykt från katastrofen får med sig sin silverskatt och gräver ner den utan att någonsin återfinna den.

Kulturstigen i Sörfjärden

I Sörfjärden, Gnarp, finns en c:a 3 km lång kulturstig, som på 21 platser informerar i bild och text om Sörfjärdens rika historia som t.ex. järnbruket, sågverket, hamnen, fisket och jordbruket, herrgården och de gamla bruksgårdarna, skolan, festplatsen och campingen m.m. Karta som visar stigen, finns i lådor vid nedfarten till resterna av den gamla masugnsruinen samt på Torget i Sörfjärden(där allmän väg tar slut.) Ett informationshäfte om Sörfjärdens historia och kulturminnen, finns på plats i Sörfjärden vid centrumtorget.

Välrenommerade kultur- och historieguider för små och stora grupper, kan bokas via Nordanstigs Turistbyrå, tel 0652-361 10 alt. [email protected]

Selected filters: