Holm, Strömsbruk
Holm, Strömsbruk
Holm, Strömsbruk
Holm
Holm
Göra Sevärdheter Fornminne

Holm

på Strömsbruk
Holm - i sägen och verklighet. Välkomna till ett forminnesmärkt område i Strömsbruk, Harmångers socken.

Holm är det natursköna området som omger Holmsjöarna och sträcker sig från Holmströmmens forsnacke till första forsen vid Strömsbruk, den fors som idag ligger under den reglerade vattennivån.
Artrikedomen är stor med många rariteter i både flora och fauna. Fågelkonserten är intensiv och mångstämmig. De bördiga åker- och ängsmarkerna är idag till stora delar trädbevuxna.

Här finns byggnadslämningar efter gården Holm. Området består av Norrholm och Sörholm.

Sägnernas Holm
Holm är en mytomspunnen plats med många sägner. Berättelsen om den mörkögda skönheten Annas som är dotter till en häradsdomare och hennes tragiska kärlek förknippas med Sörholm.
Sägnen om gården som försvann hör till Norrholm. Den återges i några olika versioner men kontentan är att gården sjunker och att den hårdhjärtade husbonden under sin flykt från katastrofen får med sig sin silverskatt och gräver ner den utan att någonsin återfinna den.

Några historiska fakta
År1472 delades Holm upp i 4 st systerlotter enligt ett gammalt domstolsprotokoll som dock är förkommet sedan länge. Från år 1536 finns ett domstolsutslag om en" långlig jordaträta " i Holm.
År 1552 låter Gustav Vasa inrätta kronofisken i Holm och Ström.
En handling från år 1595 omtalar Holms rågångar. Under 1600-talets förra hälft fanns flera sågar vid Holm och Ström. Från år 1629 fram till sin död står livländske greven johan Strijk som arrendator av kronans fisken. År 1632 står storköpmannen Åke Hansson som ägare av Holmlotten med bostället på Sörholm. År 1645 upprättas ett synoprotokoll som bl.a. klargör ägoförhålladena de 4 lotterna sinsemellan. Det är undertecknat med fyra bomärken som torde representera var sin ägolott.

Länsmuseet Gävleborg har tillsammans med Holms Kultur och fornminnesförening bedrivit arkeologiska undersökningar på området under tre års tid, 2007-2009. Och mystiken tätnar kring området.

Välkomna till Holm i Nordanstig!

Text: Holms Kultur- och fornminnesförening.
Foto: C.E.U.