© Pixabay
Del av fiol i närbild.

Hem / Upplev / Kultur / Musik & Dans / Musikhistoria

Musikhistoria

"Här är gamla Nordanstig - av friboren ätt". Orden är tagna ur en dikt av folkskolläraren och poeten Erik Högström från Bergsjö. Och visst är det väl så att namnet Nordanstig väcker mytiska och uråldriga associationer?

Det är ju mycket riktigt så att Nordanstig är en plats på jorden som fungerat som mylla för fria skaparandar och även mer jordbundna, strävsamma individer. Från kustens bronsåldershögar och jungfrudansar färdas vi via vattenbundna fornborgar till den västra delens mäktiga bergslandskap eller ”skogens trolska drömmarsal”, som hasselasonen och ecklesiastikministern, Arthur Engberg en gång skaldade.

Kvinnor och män
Många är de kvinnor och män som i stort och smått satt avtryck i historien. Bland författare har vi Anders Harning, Astrid Forsberg och inte minst Sven Delblanc som vistades här ibland och även skrev en berättelse om den blyge, men begåvade bondsonen Gunnar Emmanuel från Högen i Bergsjö. På musikens område finns ett oräkneligt antal både mindre och mer framstående företrädare. Vissa med fantasieggande namn som Knavel-Erske och Skamp-Hinke, vars musik nu skattat åt förgängelsen. Somliga musiker har nått både nationell och internationell berömmelse. Inom konstmusiken finner vi bland andra släkten Björling från Strömsbruk där Jussi fortfarande räknas som en av historiens främsta tenorer.

Violinprofessor
Vi har även violinprofessorn Sven Kjellström vid Kungliga musikaliska akademien som förutom sin ändlösa och folkbildande konsertverksamhet under första halvan av 1900-talet, även grundade Kungliga filharmoniska orkestern. På somrarna höll han till i Sörfjärden och samlade där den dåtida musikereliten med vilka han utbildade landets mest lovade ungdomar i kammarmusik.

Pelle Schenell
Med på lägren som pianostämmare var även Kjellströms svåger Pelle Schenell. Schenell är nog otvivelaktigt en av de mest intressanta personligheter som verkat i vår kommun. Förutom sin musikaliska begåvning som en av landets mest namnkunniga spelmän och allmogekompositörer, var han även folkskollärare, slagruteman, teolog, magiker, folklivsupptecknare och bokhållare. Schenell bildade tillsammans med sina samtida spelmanskolleger Jon-Erik Hall från Hassela, samt Lars-Erik Forslin och kusinerna Jon-Erik och Viktor Öst från Bergsjö ett stilbildande elitförband inom folkmusikens område. Genom deras försorg blev ”hälsingelåten” ett eget begrepp inom folkmusiken, vilket syftade på tekniskt krävande och konstnärligt högstående låtar. Tonsättaren Peterson-Berger kallade till och med Jon-Erik Hall för ”vår allra främsta allmogekompositör”. Grunden till detta hade dock lagts av de spelmän som var verksamma generationen innan – alltså under 1800-talet.

Hultkläppen
Även där återfinns storspelmän som Per Majström, Blind-Pelle Selander och framförallt en av de mest mytomspunna spelmansgestalterna i vårt land – Per Abrahamsson Alcén, eller Hultkläppen som han allmänt kallades. Hultkläppen var redan under sin livstid berömd långt utanför Bergsjö och Hasselas sockengränser och vars liv även filmatiserats av Björn Berge och Staffan Hildebrand. Hultkläppens och de andra spelmännens arv har sedan med stor omsorg och respekt förvaltats in i våra dagar av mer nutida spelmän som Helge Nilsson, vilkens kulturella gärning som insamlare och forskare väckt beundran och genklang i hela folkmusiksverige. En av hans elever, O’Tôrgs-Kaisa Abrahamsson, har genom sin musikalitet och personliga kvalitéer fört vidare, fyllt på och vidareutvecklat Helges arv – ett arv som hon sedan förmedlat till bland andra sin elev Fil. Dr Thomas von Wachenfeldt, som även tagit folkmusiken till en akademisk nivå genom sin doktorsavhandling och sin forskning kring spelmansmusiken i nu- och dåtid.

Säreget stämspel
Ytterligare en synnerligen betydelsefull spelman är Fredrik Lindh, vars kompositioner idag spelas över hela landet och vars säregna stämspel och tekniker för att arrangera folkmusik bröt helt ny mark under 1980- och 1990-talen, vilket lade grunden till hur dagens folkmusik framförs.

Många riksspelmän
I nutid är Nordanstig en av landets mest traditionsmedvetna kommuner, vilket bland annat visar sig genom de många utnämnda riksspelmän (7 st) som är verksamma här. Bland de yngre spelmännen har kvartetten ”De 4 Kläpparna” med Emil Engberg, André Malmkvist, Johnnie Hassel och Jesse Ljung låtit sina fioler ljuda över större delen av landet. Jesse Ljung har även tillsammans med sin gamle lärare Thomas von Wachenfeldt initierat ett forskningsprojekt som behandlar nutida folkmusik från Nordanstig.

Mera musik

Hårdrock
Men det är ju inte bara konst- och folkmusiker som är och har varit verksamma i vår kommun Inom den tyngre hårdrocken har musiker som Victor Brandt från Gnarp vunnit internationell ryktbarhet genom band som Satyricon, Entombed och Dimmu Borgir. Även nationellt kända band som The Kristet Utseende leder sitt ursprung till Gnarp och Nordanstig. En av landets mest eftersökta basister Johan Dereborn började sin musikerbana i Bergsjö musikskola, där hans far Bo var rektor. Bo var förresten även den som grundade Nordanstigs manskör, vilka fortfarande i hög grad är aktiva och uppskattade.

Svensktoppen
Även det folkliga popbandet Engmans kapell startades av förut nämnde spelmannen Fredrik Lindh och hans granne Per Engman. På svensktoppen har vi hört en och annan låt som bär Lisa Lamperts signum. Ja, listan kan göras lång på de musiker som satt avtryck i stort och smått. Måhända är det den skiftande naturen i kommunen som satt sin prägel på den enastående skaparkraft som uppvisats genom seklerna fram till nutid i vårt Nordanstig. Generellt vilar det i alla fall något säreget över de individer som upprätthållit de sköna konsterna. För visst är det väl som Erik Högström skaldar om Nordanstig att ”än sjunger här Nordens Freja sin brudsång lika öm”?