Hassela church, sweden, hälsingland, nordanstig
Göra Sevärdheter Kyrka

Hassela Kyrka

på Hassela kyrka
Kyrkan är en kyrkobyggnad som sedan 2014 tillhör Bergsjö församling i Uppsala stift. Hassela kyrka byggdes mellan åren 1823-26. Den restauerades 1951-53.

I den stora kormålningen av G. Torham återfinnes många kända Hasselabor. Ca 2 km öster om den nya kyrkan låg den gamla kyrkan, som numera utgör en restaurerad ruin på hembygdsgårdens område.
Kyrkan är en kyrkobyggnad som sedan 2014 tillhör Bergsjö församling i Uppsala stift.

Hassela kyrka
Nuvarande kyrka i Hassela uppfördes 1823 - 1826 i Karl Johansstil. När kyrkan togs i bruk övergavs den medeltida stenkyrkan från 1200-talet som låg två kilometer åt sydost. Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med utbyggd sakristia i öster samt kyrktorn i väster. Ingångar finns i tornets bottenvåning samt mitt på långhusets sydsida. Den norra portalen murades igen vid restaurering i början på 1950-talet, då också läktarunderbyggnad tillkom.

Kyrkans exteriör är välbevarad och typisk för byggnadstiden. Murarna är vitputsade, såväl ut- som invändigt och genombryts av rundbågiga muröppningar. Kyrkorummet präglas framförallt av den genomgripande restaureringen 1951 - 1953, när bland annat det ursprungliga tunnvalvet revs, väggarna isolerades med lättbetongplattor och den fasta inredningen förnyades. Det ljusa, detaljfattiga kyrkorummet - som vid restaureringen erhöll en homogen karaktär - domineras av Gunnar Torhamns monumentala altarmålning från samma tid

Tel: 0652-747490
0652-747492
Kontaktperson: Bergsjö Församling (Bergsjö-Ilsbo-Hassela)