Vattingsmalarna, Gnarp
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Vattingsmalarna - naturreservat

på Sörfjärden
Norr om Sörfjärden vid norra Hälsingekusten ligger Vattingsmalarna. Här möter du en karg och exponerad del av kusten som är karaktäristisk för södra Norrland.

Naturreservatet domineras av klapperstensfält, strandterrasser och stormstrandlinjer. Områdets största klapperstensfält, som också är ett av länets största klapperstensfält, har givit namn åt naturreservatet.

Skogen domineras av hedmarkstallskog med inslag av gran. Växtligheten vid klapperstensfälten är till största delen mager och består av ljung-, blåbärs-, lingon-, mjölon- och odonris. I mer fuktiga partier längs vattendrag och myrar växer lövträd samt nattviol och Ljungfru Marie nycklar. Vid kusten ses sjöfåglar och vadare som svärta, roskarl och mindre strandpipare.

Inom naturreservatet finns också ett stort antal gravrösen/gravhögar från bronsåldern och gamla fångstanläggningar.

Fakta
Läge: vid kusten norr om Sörfjärden
Storlek: 228 ha
Bildat: 1975, hette då Gnarps Masugns naturreservat
Kommun: Nordanstigs kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog, vatten, klapperstensfält och lagun