Ersk-Matsgården i Hassela Foto: Utblick Foto

Ersk-Matsgården - Hassela

Levande hälsingegård i 1800-talsmiljö med djurhållning. Guidade turer. Temadagar. Servering av kaffe och gammaldags maträtter.

Se hela programmet via denna länk
>>>  ERSK-MATSGÅRDEN 2019
eller nordanstig.se/erskmats.

​Gården öppen 23 juni till 4 augusti 2019, kl 12-16.00.
Öppen tors - sön, kl 12-16.00.
Större sällskap kan även boka de dagar ErskMats har stängt, må-ons.

 

 

Ersk-Matsgården i Hassela - en levande hälsingegård

Bondgården består av ett femtontal byggnader, varav två bostadshus. Det ena bostadshuset, Norr-på-gården, uppfördes redan 1770, men med äldre delar från hemmansdelning. Det andra, Yst-på-gården, uppfördes 1818 som undantagsstuga för Erik Matsson och hans hustru Karin.

Ersk-Matsgården i Hassela Foto: Per Trané

Där finns också ett stort ladugårdskomplex med ladugård, brygg- och bakstuga, loge, fårhus, grishus, farstall, tröskvandring och källare. Allt sammanfördes under 1846, vilket också blev den sista stora byggnationen på gården. Stallbyggnaden innehåller förutom stall med plats för tre hästar, en pigkammare, en köttbod samt det gamla dasset med fem hål.

Det gamla vattenverket är renoverat och kan köras. Det drivs med hjälp av ett stort vattenhjul och innehåller en kvarn, linstamp, linskäkt och en spånhyvel. Även dammluckor och vattenrännan är restaurerade. Till gården hör också en vagnsbod, en sommarladugård, härbre, rökbastu och en hel del hölador. På gården fanns alla sorters byggnader som var nödvändiga för att gården skulle klara sig under självhushållets dagar. Vår vilja är att kunna visa besökarna hur en självbärande bondgård fungerade under mitten av 1800-talet.

Arbetet fortgår med att bevara, förvalta och hålla gården levande och hittills är husen helt inredda och möblerade.

 

Ersk-Matsgården i Hassela Foto: Per Trané

SOMMAREN 2019 - PROGRAM:

Sön 23 juni kl. 10.00–16.00
Kl. 10.00 Boföring! Folk och fä kommer till gården och vi öppnar för säsongen. Kulning av Mia Rydell.
Servering av tunnbrödsklämma med fäbodmat, kaffe och ostkaka. Vattenverket är igång.
Tor 4 juli kl. 12.00–16.00
Servering av gammaldags mat. Den här dagen serveras sotare.
Fre 5 juli 12.00-16.00
Servering av gammaldags mat. Den här dagen serveras kalvdans och gammeljänter*
Lör 6 juli kl. 13.00
Hur hade pigor och drängar det förr? Agneta Iveslätt berättar.
Servering av kams (en sorts palt som görs på kornmjöl. Serveras med messmörssås och stekt fläsk).
Sön 7 juli kl. 13.00
Svedjefinnarna som kom till området kring Ersk-Mats. Kulturhusvärden Anders Thyr berättar.
Tor 11 juli kl. 12.00–19.00
Hassela-Hasse serverar grillat från kl. 16.00 och trubaduren Tobias Larsson underhåller.
Fre 12 juli kl. 12.00–16.00
Servering av gammaldags mat. Den här dagen serveras kalvdans och gammeljänter*
Lör 13 juli kl. 12.00–16.00
Linets dag! Visning av linhantering. Även visning av hur man tillverkar kvastar och spinner ull.
Sön 14 juli kl. 12.00–16.00
Servering av kôlbullar. Synnebäck och hans handklaver underhåller.
Tor 18 juli kl. 13.00
Vad berättar runorna? På Ersk-Mats finns runor inristade i väggarna som väckt intresse bland forskare. Läraren Anna Björk Berglund från Hassela berättar. Kl. 17.00 Ekumenisk sommarkväll.
Fre 19 juli kl. 12.00–16.00
Servering av gammaldags mat. Den här dagen serveras kalvdans och gammeljänter*
Lör 20 juli kl. 12.00–16.00
Servering av gammaldags mat. Den här dagen serveras plôckfink (uppstekt hällbröd som serveras med stekt fläsk och lingonsylt).
Sön 21 juli kl. 15.00
Friluftsgudstjänst. Serveringen är öppen.
Tor 25 juli kl. 12.00–19.00
Hassela-Hasse serverar grillat från kl. 16.00. Musik med Rolands Veranda.
Fre 26 juli kl. 12.00–16.00
Servering av gammaldags mat. Den här dagen serveras kalvdans med gammeljänter.*
Lör 27 juli kl. 12.00–16.00
Hantverksdag Försäljning av hantverk. Vill du sälja?
Kontakta vår kulturhusvärdinna Anna Kroon på 072-238 59 90 för att boka ett bord.
Gammaldags gårdsauktion!
Auktionist Stefan Hildingsson. Den här dagen finns det plats för både saga och verklighet! Kom gärna i tidsenliga kläder och ta med din tjocka plånbok. Gamla saker kommer att säljas men inga föremål från Ersk-Mats. Ordningsvakter på plats
är Kling och Klang.
Sön 28 juli kl. 12.00–16.00
Servering av gammaldags mat. Den här dagen serveras kôlbullar.
Lör 3 augusti kl. 13.00
Teaterföreställningen Sockenfärd.
Sön 4 augusti kl. 12.00–16.00
Kôjdag. Servering av gammaldags mat. Servering av kôlbullar. Musik med Thomas von Wachenfeldt.

Buskspel!
Alla fredagar kl. 14.00–16.00 bjuder vi in till buskspel. Ta med ditt instrument – kom och spela!

För bokning och frågor ring Anna Kroon 072-238 59 90
För information kontakta även turistbyrån 0652-161 75.

Gården visas i övrigt efter överenskommelse.
För information ring på mobiltfn 070-559 41 19 (sommartid).

Gratis entré! -fritt att ge bidrag i sparbössan.

Personlig guidning 1 timme 250:- (För större grupper som äter, ingår guidning)
* Vetelängder med kanel uppstekta i smör.

Välkomna!

Ersk-Matsgården i Hassela Foto: Per Trané

MER HISTORIA

I det vidsträckta skogsområde som breder ut sig i norra Hälsingland, nära gränsen mot Medelpad ligger Ersk-Matsgården, en ensamgård, byggd av ättlingar till de svedjefinnar som för drygt 400 år sedan invandrade till dessa trakter. Den nuvarande gårdens byggnader är till största delen uppförda på 1800-talet varför gården ej kan betraktas som någon typisk finngård. Den liknar istället mera samtida svenska gårdar. Livet på Ersk-Mats kännetecknades i hög grad av självhushållning vilket även kom att prägla byggnadernas utformning med många sinnrika detaljlösningar. Gården gick i arv inom samma familj fram till 1906 då den såldes till ett skogsbolag. Den tidigare ägaren med familj bodde dock kvar och en ogift son levde där till 1960-talets början. Eftersom brukarna inte ägde gården och skogsbolaget inte hade något intresse av att modernisera kom byggnaderna inte att genomgå några större förändringar under 1900-talet.

Skogsbolaget skänkte 1970 Ersk-Mats till Nordanstigs kommun, men gården var då i stort behov av åtgärder och framtiden oviss. Åren 1981-85 genomfördes en omfattande restaurering som omfattade såväl byggnadernas interiörer som exteriörer. Samma år som restaureringen avslutades bildades den kommunala stiftelsen Ersk-Matsgården som har haft till uppgift att driva och visa gården för allmänheten som en levande museigård.

Idag finns ej stiftelsen, utan kommunen ansvarar för att bevara, förvalta och göra gården levande.
Husen är inredda och möblerade.

LIVET PÅ ERSK-MATS

Självhushållning är ett begrepp som ofta används när böndernas liv i äldre tid skall beskrivas. Sällan är dock begreppet så berättigat som i detta fall. På Ersk-Mats var man verkligen självhushållande, med exempelvis eget vattenverk med linstamp och skäkt, kvarn, såg och spånhyvel. Dessutom fanns det på gården smedja, tröskvandring med loge och bastu och ria. Gårdens djur bestod av kor, hästar, grisar, får och höns. Nära bostadshusen låg kål- och humlegård samt köksträdgård och utanför dessa åker och ängsmarker. Lägg därtill milsvida skogar som gav både timmer och hö samt goda jakt och fiskemöjligheter.

Att vara självhushållande behövde emellertid inte innebära, och innebar i Ersk-Mats fall inte, att man var isolerad från yttervärden. Kontakterna med svenskbefolkningen nere i den sk ”framsocknen” var täta eftersom kyrkan var belägen här, men även andra typer av kontakter har förekommit. Widmark omnämner exempelvis hur bönder från socknarna Hög, Tuna och Rogsta i väster som saknade goda betesmarker lät sina kreatur sommarfödas mot avgift i främst Kölsjötrakten. Detta förklarar sannolikt också varför sommarladugården på Ersk-Mats har ett betydligt större antal bås än den normala ladugården samt att gården brukade två fäbodvallar. Widmark utpekar även av tradition boskapsskötseln som socknens främsta näring. På Ersk-Mats fanns i likhet med flertalet andra stora ensamgårdar i skogen underlydande torp på ägorna. Torparna som bodde i de tre torpen på Ersk-Mats mark var skyldiga att årligen utföra ett visst antal dagsverken på gården.