I naturreservatet Rosslavallen växer 300 år gamla tallar
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Rosslavallen - naturreservat

på Harmångers Centrum
Rosslavallen är gammeltallarnas plats. Här finns 200 till 300 år gamla bjässar. De grodde alltså på 1700- och 1800-talet. Så här nära kusten är det ovanligt med gamla orörda skogar, eftersom efterfrågan på virke har varit stor från industrin och från folk i bygden.

Området ligger 6 km söder om Harmånger och omfattar 9 ha. Om du vill ta en promenad gäller det att vara säker på foten. Marken under träden är full av stora block och stenar.
Ta med ett förstoringsglas och titta på alla vackra former och färger bland mossor och lavar. I mitten av området byts den torra tallskogen ut mot en liten våtmark full av klibbal.

Djur i Rosslavallen
Lövträden lockar till sig insekter och fåglar, så det är inte omöjligt att du träffar på en hackspett som hamrar på någon stam.

Föreskrifter:
Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:
- skada fast föremål eller ytbildning,
- göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris-, ört-, eller markvegetationen,
- framföra motordrivet fordon i terrängen,
- medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter eller djur, 
- tälta, elda eller ta ved.
För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.