Pestkyrkogården
Göra Sevärdheter Fornminne

Pestkyrkogården i Ilsbo

Pestkyrkogården i Ilsbo.

År 1347 kom digerdöden till Europa, och skulle komma att utplåna 1/3 av dess befolkning. Då man varken kunde skydda sig mot eller bota sjukdomen sattes besmittade runt om i landet ofta i karantän. Men i Ilsbo gjordes detta på ett underligt, om inte brutalt, sätt. De smittade roddes nämligen ut till en ö där de skulle möta sitt öde, antingen på grund av sjukdomen eller av svält. Det sägs att personen som haft ansvaret för att ro ut dessa själv varit förbjuden att lämna området, och därmed dött med dem.
Än idag finns spår kvar av denna hemska tid i form av mindre gropar, men sjön är borta sedan 1600-talet.