Notholmen naturreservat, Jättendal
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Notholmen - naturreservat

på Mellanfjärden
Notholmen är som namnet antyder en ö, inklämd i viken precis utanför Mellanfjärdens fiskeläge. Man behöver alltså båt för att ta sig dit, men det är värt besväret. Det är en vacker ö med flera för Hälsingekusten representativa naturtyper och arter, liksom några ovanligare arter.

Terrängen är på vissa ställen svårframkomlig på grund av stora stenblock, men på öns västra sida tar man sig relativt obehindrat fram längs strandlinjen, exempelvis till rastplatsen i Månsvik.

Vacker skärgårdsnatur
Notholmens skogsmark består främst av tall och gran, med inslag av lövträd längs stränderna. Skogen har fått utvecklas i sin egen takt en längre tid, vilket har gjort att den fått höga naturvärden. Där växer knotiga gamla tallar och man kan finna spår av en mängd olika insektsarter och hackspettar.

Ett par för dessa trakter ovanliga arter är örtaggsvamp, som växer på nedfallna kottar, och den icke-gröna växten tallört, som mest hittas i äldre barrskog. På den södra udden finns ett mindre klapperstensfält, en klunga av aspar samt en underbar utsikt mot horisonten. För den fågelintresserade finns såväl fisktärnor, hägrar som den rödlistade svärtan att titta efter.

En intressant historia
Området har förutom sina naturvärden också en intressant kulturhistoria. Det finns till exempel ett litet gravfält på ön med spår från järnåldern. Vid Holmhällan, på öns västra sida, kan man finna spår av en ballasthamn som en gång funnits där. Bland de vindpinade tallarna kan man i berget se järnringarna som användes vid förtöjning av båtarna. I vattnet ligger fortfarande ballaststenar av exempelvis flinta från olika delar av världen, som förts dit och dumpats av fraktbåtar.

Fakta
Läge: Utanför Mellanfjärden, ca 6 km sydost om Jättendal
Storlek: 45 ha
Bildat: 1978, ändrat 2009
Kommun: Nordanstigs kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog, hav, klippiga steniga stränder