Jättendals kyrka, Nordanstigs kommun
Göra Sevärdheter

Jättendals Kyrka

på Jättendals kyrka
En korsmärkt runsten är rest framför ingången till Jättendals kyrka. Den visar att det har funnits kristna människor i Jättendal i ungefär 1000 år. Den första stenkyrkan var troligtvis ursprungligen uppförd på 1200-talet och utbyggd senare under medeltiden. År 1775 uppfördes en ny sakristia på norra sidan. Den 5 maj år 1800 brandskadades kyrkan så svårt att församlingen beslutade sig för att bygga en ny.

Kyrkans interiör
Inredningen i Jättendals kyrka är ett exempel på nyklassicism. All den äldre inredningen förstördes i branden 1800.

Predikstolen uppfödes 1813 av bildhuggaren Jonas Edler från Jämtland och målades 2 år senare. Läktaren uppfördes 1805 men fick först 1839 ett orgelverk av Lars Niclas Nordqvist från Alfta. Denna orgel är en av de få i sitt slag som ännu är i bruk. Kyrkans renoverades 1930 men interiören förändrades inte. 2009 gjorde en renovering då altaret lyftes fram och gjordes fristående.

Runstenen
Utanför kyrkans huvudingång är en runsten rest. Den satt inmurad i medeltidskyrkans sydvägg. Inskriften är gjord omkring år 1050 med normalrunor och inte stavlösa s.k hälsingerunor. Texten lyder på nusvenska: "Åsmund och Fartegn de reste denna sten efter Torkel, sin fader, på Vattrång. Gunnborga ristade denna sten, den goda". En rimlig förklaring är att det kan ha funnits en tingsplats i närheten av platsen för dagens kyrka och att runstenen rest där från början.
Gunnborga den goda, Sveriges enda säkert kända kvinnliga runmästare.

Tel: 0652-747300 Nordanstigskustens församling