Mötes plats för dem fyra socknarna
Göra Sevärdheter

Järnblästen

Järnblästen i Ilsbo.

Välkommen till Järnblästen i Ilsbo, där de fyra socknarna Ilsbo, Bersjö, Norrbo och Forsa möts. Platsen ligger i nordvästra Ilsbo och har, förutom detta ovanliga möte, en slagghög från järnmalmsbruken från 1600-talet och en grillplats. Dessutom ligger klapperstensfältet Stenören knappt tre kilometer bort. För de konstintresserade besökarna finns även en minnessten rest ca 100 meter söderut för hantverkaren Lars Skoglund, eller "Bläst-Lars".
Ordet "bläst" kommer från ordet blåsa, vilket hänvisar på den nödvändiga syretillförseln (blästern) vid framställningen av järn.

För mer information om Järnblästen läs här: https://www.hembygd.se/ilsbo/jarnblasten

För mer information om "Bläst-Lars" läs här:
https://www.hembygd.se/ilsbo/Konstnaren-Blast-Lars