Färgbild - kust och hav
Kartbild, Ingaskär, Stocka
Färgbild, naturbild med skog och stenmarker
Färgbild, natur med grönska och träd
Göra Sevärdheter Museum

Ingaskärs hamn- och lotsmuseum

på Stocka gästhamn
Välkommen till Ingaskär med det fina hamn- och lotsmuseet!

Ingaskär, den lilla ön med den stora historien!
Ny brygga, unik natur, grill- och badplatser.
Lots- och hamnmuseum med bilder och material från tiden då lotsen kastade ett vakande öga ut över havet genom lotsutkiken.

I inloppet ligger Ingaskär - en av de sista lots-
stationerna. Den stängdes 1967 för aktiv
verksamhet men är nu restaurerad. Spirbåken
har även fått kvällsbelysning.

Fyren har åter tagits i bruk och är nu åter godkänd
som fyr av Sjöfartsverket och finns därmed med
på Sjökorten.

Lotshus med lotsutkik. Museum sedan 1995, med
material och bilder "från tiden". Du kan göra besök
och även få guide med dig! Nybyggda bryggor.
Festligheter och arrangemang kan hållas här.
Överfart/Transport till Ingaskär arrangeras med motordriven flotte.

Öppet: Juni - September.
Ingaskärsdagen i juli varje sommar. Gratis flottur till museet hela dagen...

Visningar i övrigt bokas genom Ulla Wallin Ruth 070-692 18 86, eller Mikael Ruth 070-211 28 67.

Varmt Välkomna!
Hör av er vid frågor!