Homons Återvinningscentral, Jättendal, Nordanstigs Kommun
Homons Återvinningscentral, Jättendal, Nordanstigs Kommun
Göra Natur & Fritid Friluftsaktivitet

Homons Återvinningscentral - Jättendal

på Homons Återvinningscentral
Välkomna till Homons Återvinningscentral i Jättendal!

Kolla in webbplatsen för att planera ditt besök!
För att underlätta ditt besök på Homons Återvinningscentral kan du packa in ditt avfall i bilen eller på släpet enligt stationsföljd. Du kan även lämna dina saker till återbruk på Homons Återvinningscentral.

Privatpersoner
Privatpersoner kan kostnadsfritt lämna skrymmande hushållsavfall och farligt avfall från hushållen på kommunens återvinningscentraler. Det är viktigt för att säkra att det tas om hand på ett sätt som inte skadar människor, djur och miljön.
På återvinningscentralerna kan du lämna allt från soffor och farligt avfall till kylskåp och trädgårdsavfall. Vet du inte vad som ska kastas var finns det personal som kan hjälpa dig till rätta. Ditt besök kostar ingenting eftersom du redan har betalat det genom ditt ordinarie abonnemang för sophämtning.
Det är viktigt att avfallet sorteras i rätt behållare på återvinningscentralen för att det ska kunna tas om hand på ett sätt som inte skadar människor, djur eller miljön.

Till återvinningscentralerna Homon i Jättendal och Hassela kan privatpersoner köra sitt eget grovavfall med bil eller släp medan företag hänvisas till Homon i Jättendal.

Välkomna!