Hassela Ski Resort
Hassela Ski Resort
Göra Äta Bar & Pub

Hassela Ski Lounge

Hassela Ski Lounge har sittplatser för ca. 300 personer. Uppdelat på 2 lokaler.

Vi har även övervåning med plats för ytterligare 150 personer. Vi anordnar temamiddagar, festmenyer, nöjespaket m.m. Här serveras konferensens alla måltider och även fika. Fika går även att få vid resp. konferenslokal. Har du speciella önskemål om dukning, tex. att företagets profilfärg ska finnas med genomgående under vistelsen så är det inga problem. Meddela oss i god tid innan ankomst.

Välkommen till Hassela Ski Lounge!

Tel: 0652-565600
Fax 0652-565656

Kontaktperson: Jessica Strömstedt