Hagåsen, naturreservat, Hassela
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Hagåsen - naturreservat

på Hassela
Hagåsen är ett av de naturskogsområden i länet som är mest opåverkat av människan. Reservatet ligger längs den 525 meter höga Hagåsens sydsluttning. Naturen är varierande men domineras av blockiga moränsluttningar med tallskog.

I den norra delen finns näst intill orörda områden med tall. De befinner sig så nära urskogstillståndet som man kan komma i länet. De äldsta träden är upp till 500 år gamla och många av dem har märken efter tidigare skogsbränder. Detta har gjort det möjligt att kartlägga områdets brandhistorik drygt 400 år bakåt i tiden! Sedan 1550 har 26 bränder härjat i området, varav 3 var så stora att de berörde så gott som hela reservatet.

För att behålla de naturvärden som skapas av återkommande bränder genomförde Länsstyrelsen en naturvårdsbränning i den västra delen av reservatet sommaren 2006.

Fakta
Läge: 7 km söder om Naggen, nära norra länsgränsen.
Storlek: 269 ha
Bildat: 1992
Kommun: Ljusdals och Nordanstigs kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog, myr och vatten