Skrovellav på trädstam i Gulåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg
Göra

Gulåsen - naturreservat

på Gnarp
Gulåsen är ett fint utflyktsmål för naturintresserade som tycker om att vistas i gammal skog med tjocka mossmattor och lavar hängande från trädgrenarna. Reservatet består av ett mindre berg och utgör en av de sista resterna gammal skog i området.

I Gulåsen kan du vandra fritt i skogen för här finns inga stigar i området.
Området ligger 6 km nordväst om Gnarp och omfattar 34 ha. Större delen av området består av gammal mossbevuxen granskog. Men i vissa delar finns rikligt av både sälg och asp. Vid toppen av berget finns lavklädda hällmarker med grova tallar. Det är tunn, torr och näringsfattig mark.
Ovanliga vedsvampar
Gamla, döda och döende träd, samt en stor andel lövträd skapar förutsättningar för en rik mångfald av växter och djur.
På grund av mängden lövträd trivs ett antal ovanliga vedsvampar och lavar här. Till exempel veckticka, skinnlav, lunglav och stor aspticka. Närvaron av dessa arter tyder på att området haft grova lövträd under en lång tid.
Djur i Gulåsen
I Gulåsen häckar många fåglar. Här trivs ugglor och hackspettar. På menyn står insekter, larver och andra smådjur samt frön.

Föreskrifter
I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:
- framföra motordrivet fordon.
- ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
- skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
- klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
- medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur.
- sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
- skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
- på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Fakta
Areal: 34 ha
Skyddsår: 2009
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog