Gravfält på Gnarpsskaten, Sörfjärden
Gravfält på Gnarpsskaten, Sörfjärden
Göra Sevärdheter

Gravfältet på Gnarpsskaten

på Sörfjärden
Gravfält från bronsåldern och äldre järnåldern.

Vid Gnapsskaten (naturreservat), söder om Sörfjärden i Gnarp, finns gravfältet.
De högre belägna långrösena och runda rösen med så kallade "brätten" eller andra kantkonstuktioner är från bronsåldern. De större rösena som är lägre belägna härrör från den äldre järnåldern och saknar dessa kantkonstruktioner. Dessutom finns rader av tätt liggande stensättningar med kal stenfyllning, Sammantaget finns 25 stensättningar och 11 rösen i området. Det största röset är 22 meter i diameter.
Vid ett av rösena hittades en amfora som härstammar från romarriket. Denna är ovanlig på våra breddgrader och användes som förvaringskärl för exempelvis vin eller olja men även som gravurna. Det tyder på långväga handelsförbindelser med medelhavsområdet. Internationell handel upprättshölls redan under bronsåldern av stormän och hövdingar.
Källa: Broschyr "Fornminnen i Nordanstig"

Koordinater
lat=62.004693556387, lon=17.448820388589
62° 0' 16" N, 17° 26' 55" E

Beskrivning
Långrösen och rundrösen från bronsåldern
Berättande
Bronsåldersgravar byggdes för att hedra de döda, hindra de döda från att gå igen och för att markera stammens territorium.
Attraktion
Flera tusen år gamla lämningar i vackert kustlandskap
Tillgänglighet
Mer än en kilometers promenad ("Kustleden")
Infrastruktur, ledning, lokaler
Ingen infrastruktur/faciliteter
Lokal information
Skylt länsstyrelsen/länsmuseet
Källa: Länsmuseet Gävleborg