Färgbild - badplats och badstrand
Göra Natur & Fritid Friluftsaktivitet

Grännsjön, Baståsen badplats

på Gränsfors
Detta är en badplats som ligger i Bergsjö.

Krusbadet ligger vid Grännsjöns utlopp. Brygga, bänkbord och rejäl grillplats. Gränsfors Byalag sköter om badplatsen.