Gnarpsskaten - Nature reserve
Gnarpsskaten - Nature reserve
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Gnarpsskaten - Naturreservat

på Sörfjärden
På en udde vid norra Hälsingekusten ligger Gnarpskatens naturreservat.
Skog, vatten, klapperstensfält och sandstrand

På en udde vid norra Hälsingekusten ligger Gnarpskatens naturreservat. Här möter du en karg och exponerad del av kusten som är karaktäristisk för södra Norrland.

Här har havet och vinden skapat vidsträckta klapperstensfält med tydliga stormstrandlinjer och en sandstrand med flygsanddyner. Här växer en hedmarkstallskog med öppna gläntor och i små tjärnar trivs näckrosor och trollsländor.

Flera gravrösen från både brons- och järnåldern finns i området, varav några är riktigt stora. Se mer "Gravfältet på Gnarpsskaten" under Fornminne

Genom reservatet går Kustleden, från Hårte söder om området till Sörfjärden norr därom. Leden fortsätter sedan in i Vattingsmalarnas naturreservat några kilometer längre norrut.

2 km sydost om Sörfjärden vid kusten
Storlek: 150,5 ha
Bildat: 1975
Kommun: Nordanstigs kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog, vatten, klapperstensfält och sandstrand