gnarps kyrka, svenska kyrkan
Göra Sevärdheter

Gnarps Kyrka

på Gnarps Kyrka
Den första kyrkan i Gnarp uppfördes redan på 1200-talet och sedan dess har ett par ombyggnationer av kyrkan skett. Under 1700-talets senare hälft blev kyrkan för liten och en ny kyrka började planeras och byggas. I dess nuvarande form invigdes Gnarps kyrka den 18 februari 1787.

Gnarps kyrka har som skyddshelgon haft Sankt Erik, ett helgon vars minne bevarat långt fram i tiden i Gnarp.
Församlingshemmet bär också namnet S:t Eriksgården.

Sakristians målningar
Sakristian uppfördes i trä år 1761 och målades invändigt av målaren Paul Hallberg. Målningarna är utförda i grisaille, det vill säga endast i grå toner. Alla fyra väggar är bemålade och målningarnas tema är Jesu jordiska liv. Det startar med Jungfru Marie Bebådelse, Jesu födelse, Jesu dop, Jesus i Getsemane, Korsfästelsen, Uppståndelsen och Himmelsfärden.

Altaret
Altaruppsatsen tillverkades redan till den gamla kyrkan 1756 av snickaren Eckstein i Stockholm och målades av målare Gottman. Altaret och altaringen tillkom i samband med att den nya kyrkan byggdes 1787.
1802 gjordes altaruppsaten om av bildhuggaren Jonas Edler. Då tillkom altarkorset med svepning, lans och törnekrona och kvinnofiguren med ankaret.

Triumfkrucifixet
Triumfkrucifiet som finns uppsatt ovanför sakristians dörr har anor från 1500-talet och den gamla medeltidskyrkan. Det var sannolikt tillverkat i Haaken Gullesons verkstad. Det ursprungligen koret är försvunnet och det som nu finns i kyrkan är tillverkat 1950.

Predikstolarna
1802 tillverkades den nuvarande predikstolen av bilhuggaren Jonas Edler. Stilen är nyklassicism och ritad av B Westman. På framsidan står orden: Ljus och fullkomlighet genom Jesus Kristus" och dessa inskrift anses ha tillkommit senare.
Den gamla predikstolen från 1705 finns bevarad och är placerad i vapenhuset. Denna är tillverkad från en bildhuggare från Tuna. Den hade ursprungligen bilder av de fyra evangelisterna men det är endast namnen som finns kvar.

Bänkarna
Bänkinredningen i Gnarps kyrka tillkom 1788. Det är en sluten bänkinredning med bänkdörrar. På dörrarna står nummer som var avsedda för att folket skulle veta vilken bänkrad de skulle sätta sig i. Endast ett fåtal kyrkor i Hälsingland har denna typen av bänkar bevarade. Även korbänkarna har bevarats i Gnarp kyrka.

Församlingexpedition i Harmånger. Backvägen 1B.
Tel: 0652-74 73 00.
0652-747301 kyrkoherde Sofia Aspling.
Kontaktperson: Nordanstigskustens Församling (Harmånger-Jättendal-Gnarp)