Bodåsen, Bergsjö, Nordanstig, Hälsingland
Göra

Bodåsen - naturreservat

på Bergsjö
Bodåsens naturreservat ligger i en sluttning strax öster och söder om sjön Lomman. På våren möter du mattor av blommande blåsippor och skogsviol. Inom naturreservatet är många och stora träd nedfallna. Stigen i området är inte i dagsläget användbar.

Detta är ett botaniskt mycket rikt skogsområde. Tankarna kan lätt gå till en djungel när man står i den frodiga grönskan mitt bland ormbunkar och andra växter.
Här finns kräsna växter så som lopplummer, orkidéer som grönkulla, skogsnycklar och nattviol.
100 år gamla granar
Skogen består till största del av granar som är ca 100 år gamla men inslaget av lövträd, främst asp och björk, är mycket stort och här och var finns det enstaka stora tallar.

Fakta
Skyddsår: 2003
Areal: 75 ha
Ägare: Staten
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg

Föreskrifter
I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:
framföra motordrivet fordon.
ta ved eller elda,
tälta, annat än på anvisad plats,
skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten,
klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet,
sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten,
rida eller cykla i terrängen,
på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.
För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.