Bergsjö Church
Göra Sevärdheter Kyrka

Bergsjö Kyrka

på Bergsjö Kyrka
Bergsjö kyrka är från 1796 men blev ombyggd efter en brand 1842.

Bergsjö kyrka är från 1796 men blev ombyggd efter en brand 1842. De vackra målningarna på korsväggen utfördes av S. A. Blombergsson 1845-46. En mindre kyrka, "Trefaldighetskapellet", invigdes 1964 på det nya kyrkogårdsområdet.

Bergsjö församling är en församling i Hälsinglands norra kontrakt i Uppsala stift. Församlingen ingår i Bergsjö pastorat och ligger i Nordanstigs kommun i Gävleborgs län.
Församlingen har medeltida ursprung. Församlingen var under medeltiden moderförsamling i pastoratet Bergsjö och Hassela för att åtminstone från omkring 1500 till 1648 vara moderförsamling i pastoratet Bergsjö, Hassela och Gnarp. Från 1648 till 1864 var församlingen åter moderförsamling i pastoratet Bergsjö och Hassela för att från 1864 till 1977 åter utgöra ett eget pastorat. Från 1977 tlll 2014 moderförsamling i pastoratet Bergsjö och Ilsbo som senare, senast 1998, utökades med Hassela församling. 2014 införlivades Ilsbo och Hassela församlingar och församlingen utgör sedan dess ett eget pastorat.

Tel: 0652-747490 pastorsexpeditionen i Bergsjö.
Kontaktperson: Bergsjö Församling (Bergsjö-Hassela-Ilsbo)