Bergsjö hembygdsgård
Göra Sevärdheter

Bergsjö Hembygdsgård

på Bergsjö Hembygdsgård
Hembygdsgården ligger tillsammans med Hembygdsparken på en höjd i Bergsjös nordvästra del.

Bergsjö hembygdsgård ligger vid hembygdsparken i centrala Bergsjö. Huvudbyggnaden Östigården är en släktgård från 1600-talet som fick sitt nuvarande utseende vid 1800-talets början. Här finns också Rutmansgården som är ett torp från 1800-talet och Öststugan som är Jon-Erik Östs födelseplats. Vidare finns loge, häbre, smedja, spruthus, fårhus och ängslada. Utgivning av Bergsjöbygden.Uthyrning av logen till privatpersoner. Kontakt Maria 073-180 96 21. Mer information på Facebook under Bergsjö hembygdsförening eller www.hembygd.se/bergsjo

Historia
Bergsjö Hembygds- och parkförening bildades 1926. Då inköptes markområdet ”Hundskinnet” för 5000 kronor och byggnationer startade på parkområdet med serveringsbyggnad och dansbana under tak. Först 1941 var Hembygdsgården klar för invigning.
År 1954 delades föreningen i en Hembygdsförening och en Parkförening.
1967 hade Parkföreningen ekonomiska problem som löstes av kommunen som i gengäld övertog Parkföreningens byggnader.
Bergsjö Hembygdsförening äger ett stort antal byggnader. Ruthmansgården var klar 1958 och 1964 kunde Hazeliusgården i Älgered invigas och samma år var Jon Erik Östs födelsestuga på plats vid Hembygdsgården i Bergsjö.

Bergsjö hembygdsförening
Kontaktperson Anna Berg, ordförande telefon 070-368 58 10 [email protected]
www.hembygd.se/bergsjo
eller Bergsjö hembygdsförening på Facebook