Älvåsen - naturreservat
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Älvåsen - naturreservat

på Hassela
Tre och en halv mil innanför Hälsingekusten reser sig Älvåsens massiv, ett par tusen hektar stort, mäktigt, med branta sluttningar och toppar över 400 m.

Inom naturreservatet finns stigar där du får uppleva milsvid utsikt över omkringliggande landskap eller mer fysiskt krävande stigar längs gamla tiders fäbodvägar och basvägar för timmer. Från Älvåsens topp kan du vandra stigen mot utsiktspunkten vid Stuthällan. Stigen slingrar fram inne i skogen och rundar Högåsen. När du kommer fram så väntar utsikten över skogslandskapet och havet i fjärran. På platsen finns vindskydd och grillplats och möjlighet att sätta sig ner. Flera stormar har dragit förbi norra Hälsingland de senaste åren. Älvåsen är en utsatt plats då den är så hög, så det ligger många vindfällen längs stigen ut mot vindskyddet.

Höjden och det kustnära läget ger området mycket nederbörd, hög luftfuktighet och dimmor är vanliga. Bergsmassivet har varierande skogstyper och granskogen som växer på dessa höjder har en hög ålder uppemot 250-300 år. I bergsbranterna finns t.o.m. träd som har en ålder av 400-500 år! Det finns även lövrika skogsdelar med inslag av lönn, lind, asp, sälg och rönn. I naturreservatet finns en örtrik bäckravin.

Stigen som startar vid Älvsjön är en krävande vandring. Följ skyltningen mot Fagernäs via ”Basvägen”. Stigen går längs bäckravinen mellan de två topparna i naturreservatet men utmaningen är ändå stor, då stigen först går nerför berget i 200 höjdmeter. När du kommer till reservatsgränsen efter cirka 2,5 km kan du antingen fortsätta stigen nedför berget till Fagernäs eller följa ”Vallstigen” uppför berget igen tillbaka till Älvsjön. Var observant om du fortsätter stigen ut ur naturreservatet, då den inte underhålls. Basvägen är en stig som tidigare har använts för timmertransporter med häst och släde. Den gör några vida svängar fram och tillbaka över bergssidan eftersom den inte fick vara för brant. Vallstigen är den stig där korna vallades från Fagernäs och till fäboden på andra sidan berget. Om man väljer att göra en rundtur så blir den knappt 5 km lång, men räkna ändå med att den tar flera timmar att vandra då det är många höjdmeter som ska avverkas både ner och upp.

Flera rödlistade* arter finns i området och bl.a. har klenoden långskäggslav hittats. Laven är främst en höghöjdsart med förekomst i branta, bergiga områden. Här finns också björn och gammelskogsfåglar som tjäder, lavskrika och tretåig hackspett.

Fakta
Läge: Ca 4 km söder om Hassela
Storlek: 435 ha
Bildat: 2003
Kommun: Nordanstigs kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog och myr