Innegården Ilsbo
Innegården Ilsbo
Innegården Ilsbo
Innegården Ilsbo
Innegården Ilsbo
Innegården Ilsbo
Innegården Ilsbo
Innegården Ilsbo
Innegården Ilsbo
Innegården Ilsbo
Innegården Ilsbo
Innegården Ilsbo
Göra Äta

Innegården i Västtjär - Ilsbo

på Ilsbo
Innegården i Västtjär har ägts och brukats av samma släkt sedan 1650. Verksamheten är idag inriktad på växtodling och skogsbruk.
2021 provodlade de grönsaker på friland och det kommer de att fortsätta med även framåt.

Varifrån kommer namnet Innegården?
Före laga skiftet på 1800-talet låg gårdarna i en socken samlade tätt bebyggda byar och den gård som låg längst in i byn kallades ofta för "Innegården". När laga skiftet genomfördes flyttades många gårdar, men Innegården i Västtjär ligger kvar på sin ursprungliga plats.

Vi är nu i full gång med årets odling. Följ oss gärna på Instagram och Facebook så får du veta vad som händer och så småningom var du kan köpa våra grönsaker.

facebook.com/innegardenivasttjar
instagram.com/innegardenivasttjar