Tillgänglighet för upplevnordanstig.se

Upplev Nordanstig/ Nordanstigs turistbyrå/ Nordanstigs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur upplevnordanstig.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Turistbyrån entre Jättendal

Foto: Entre Nordanstigs turistbyrå, Jättendal

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från upplevnordanstig.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till [email protected].
Du kan också ringa oss på 0652-36110 under våra telefontider.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på e-post eller telefon så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Hela webbplatsen
Vår ambition är att ha åtgärdat det mesta tillgänglighetsproblem senast den 15 december 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Senaste bedömningen gjordes den 20 september 2020.

Webbplatsen publicerades den 28 november 2014.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 september 2020.

Turistbyrån interiör