Göra Grupp & Konferens Gruppaktivitet

Smideskurser i Gränsfors

I den välutrustade kurssmedjan i Gränsfors har många genom åren fått sin första inblick i varmsmidets fascinerande värld...

Göra Grupp & Konferens Gruppaktivitet

Smideskurser i Gränsfors

I den välutrustade kurssmedjan i Gränsfors har många genom åren fått sin första inblick i varmsmidets fascinerande värld...

Sedan mer än tio år anordnas olika kurser vid Gränsfors Bruk i smide och timring. Smideskurserna finns i olika svårighetsgrader beroende på tidigare erfarenheter. Kurserna varierar även i antal dagar beroende på vilken kurs som väljs. Minimiåldern är 16 år. Lunch och middag ingår i kurspriserna. Boende ingår inte men kan beställas separat.

Smideskurserna leds av Fredrik Thelin som är en kvalificerad och erfaren smed och timringskurserna leds av de skickliga timmermännen Tomas Ljungström och Andreas Hipf. Kurserna sker normalt på svenska, men undervisning på engelska kan erbjudas.

Information

Pris
Pris från 3900 Sek
Pris per person inklusive moms

Pris
Från 3900 Sek

Kontakt