Göra Grupp & Konferens Gruppaktivitet

Smideskurser i Gränsfors

Sedan mer än tjugo år anordnas smideskurser vid Gränsfors Bruk. Kurserna sker i nära samarbete mellan Gränsfors Bruk och företaget Gårdar i Nordanstig, som också driver Sagaliden. visitsagaliden.se För frågor om våra kurser kontakta [email protected]

Göra Grupp & Konferens Gruppaktivitet

Smideskurser i Gränsfors

Sedan mer än tjugo år anordnas smideskurser vid Gränsfors Bruk. Kurserna sker i nära samarbete mellan Gränsfors Bruk och företaget Gårdar i Nordanstig, som också driver Sagaliden. visitsagaliden.se För frågor om våra kurser kontakta [email protected]

De kurser som ges vid Gränsfors Bruk under 2023 är smideskurser.
Kurserna varierar i antal dagar och är anpassade efter kursdeltagarnas tidigare erfarenheter. I år ges grund- och fortsättningskurs i smide, samt 2-dagars kurser i smida yxa och smida kniv.

Minimiåldern för samtliga kurser är 16 år. Alla kursdeltagare arbetar vid egen ässja i Gränsfors Bruks kurssmedja.

Skyddsutrustning finns att låna. Maxantal på en kurs är 10 personer.

Smidesläraren är utbildad smed och arbetar på Gränsfors Bruk. Smideskurserna sker på svenska samt på engelska vid behov. Alla kursdeltagare är försäkrade under kurstiden.

Mat på Restaurang Augustas i Gränsfors samt boende i Gränsfors ingår i våra smideskurser.

I smideskurserna ingår boken Nya Järnssmide av KG Norén & Lars Enander. Boken finns på svenska och engelska.

Information

Pris
Pris från 3900 Sek
Pris per person inklusive moms

Pris
Från 3900 Sek

Kontakt

Datum & tid

02/10 - 29/12