Upplev kultur i Nordanstig

Kultur, mat, konst, musik!

Spännande kulturupplevelser! Konst och konsthantverk, spelmansstämmor och evenemang.

Läs mer

Upplev kultur

Lång tradition inom kultur och ett aktivt bevarande idag gör Nordanstig till ett riktigt kulturcentrum.

Midvinterglöd - Vinterväsen - 13 december 2014

MIDVINTERGLÖD
Midvinterglöd är ett återkommande arrangemang i december. Detta unika evenemang sätter Nordanstig på kartan och är också ett resultat av den kreativitet och mod som finns hos dessa konstnärer.

 

Handslaget

REPSLAGERIET I MELLANFJÄRDEN
Helt unikt i sitt slag i Sverige. Öppet under sommarperioden och då kan du även lära dig att binda ditt eget rep.

NORDANSTIGS FOLKMUSIK
Vi stoltserar idag med ett rikt musikliv i vår kommun. Många är våra begåvade musiker inom flera genrer. I Nordanstigs spelmanslag har vi idag därom 7 riksspelmän (varav en kvinna) med utmärkelsen Zornmärket i guld respektive silver.

 

Musiker Thomas von Wachenfeldt

GRÄNSFORS - ETT KULTURMECKA
På vissa platser förenar sig historia och tradition med nutiden på ett fullständigt självklart sätt. En sån plats är Gränsfors. Tryggt förankrad längs en slingrade å vilar Gränsfors i den undersköna norra delen av Hälsingland. En kort avstickare från den brusande e4 och du landar i en värld du inte trodde fanns längre. I hundratals år har här funnits en levande industri- och hantverkskultur. Längs ån har kvarnar, kakelugnsmakare, bryggeri, sågverk, smedjor och mycket mera haft sin verksamhet.
Idag finns två av de fina hantverksindustrierna fortfarande kvar i full verksamhet. Gränsfors är en plats som i högsta grad lever, en plats där historiens vingslag bidrar till nutidens puls.