Holm - i sägen och verklighet Foto:CEU

Naturen väntar på dig

Förekomsten av både kust och högland i vår kommun, ger naturälskaren obegränsade valmöjligheter. Fiskelägen, båtturer, fäbodar, utsiktspunkter, skog och landsbygd genomskurna av slingrande dalgångar där bosättningen ligger tätt, är några igenkännande karaktärsdrag. Segling, vandring, utförsåkning, golf, fiske, ridning och bad kompletterar och förstärker upplevelsen, tillsammans med den speciella naturen.
Broschyr Sevärdheter i Nordanstigs Natur. Här kan du ladda ned den i pdf-format( 7,19 MB ).
 

>> Läs mer i broschyr: SEVÄRDHETER I NORDANSTIGS NATUR
 

>> Beställ vår broschyr Sevärdheter i Nordanstigs Natur
 

Naturupplevelser

Milsvid utsikt från höga berg. Skogarna. Gamla fina stigar. Myrar. Bär och svamp. Älgar, rådjur, rävar, bävrar. Mångfald av sjöar och tjärnar, bäckar och åar. Fiskar. Vårt öppna kulturlandskap. Fåglar, fjärilar och växter. Lugnet, stillheten och tystnaden. Stränderna och havets spegelblanka yta eller dess stormiga fräsande vågor. Människorna. Ett koncentrat av Nordanstigs natur.

Utsikt från Vettberget i Gnarp Lunnsjön o havet Foto: CEU

 Nordanstig har 27 naturreservat:

1. Hagåsen
 2. Bodsjöån
 3. Gulliksberget
 4. Klövberget
 5. Svedjebovallen
 6. Hästmyrberget
 7. Ånäset
 8. Älvåsen
 9. Klackudden
 10. Vattingmalarna
 11. Gran
 12. Gnarpskaten
 13. Vitörarna
 14. Bodåsen
 15. Storön
 16. Notholmen
 17. Rosslavallen
 18. Gulåsen
 19. Bodmyran
 20. Basttjärnsrönningen
 21. Klovbacken
 22. Hagmyran
23. Björnåsen
24. Kransarna
​25. Kvarnmyrorna
26. Lockjärv
​27. Svarvtjärnsbergen

 

 

Naturstig - Strömsbruk Foto: CEU

Vallstigen - nytt 2017
Denna led har iordninggjorts under 2016-2017. Vallstigen följer mycket gamla vandringsleder och går mellan friluftsbadet i Hassela till hamnen i Norrfjärden, en sträcka på ca 63 km. Den passerar 11 fäbodvallar och går från havsnivån till 330 m öh på Västansjökullen. Den slingrar längs bäckar där bävern dämmer och över berg med milsvidd utsikt. Stigen har 12 vindskydd och 12 enklare rastplatser med bänkar. Det finns sju badmöjligheter efter stigen och dusch i Hassela och Norrfjärden. Fäbodvallarnas historia finns kortfattat beskrivna vid varje vall. Det finns gott om tältmöjligheter längs stigen. Vid stigen finns även information om byars historia naturskyddsområden och andra sevärdheter. Bli inte förvånad om du plötsligt ser något knytt, älvor eller andra figurer. Bidra gärna med någon själv. Alla som går Vallstigen är naturligtvis aktsam om naturen och lämnar inga spår efter sig. God tur!

Naturstig väster om Strömsbruk
Markerad och lättvandrad stig som passerar ett flertal bronsåldersrösen. Längs stigen finns information om naturen i området. Stigens västligaste del passerar en liten tjärn med bl a smålom och trana. Här finns även en i ordningställd fikaplats.

Vandra längs vår vackra kust - följ Kustleden
Denna vandringsled är idag upprustad!
Leden har skyltats upp och iordningställts under 2012-2013, av Nordanstigs Naturskyddsförening.
Kustleden börjar i Galtström och går längs kusten ner till egentligen ända ned till Drässviken vid Hornslandet, en sträcka på ca 6,5 mil. Dock har man hittills endast rustat leden från Galtström till Sågtäkten i söder. Blandad terräng av stigar, småvägar och vissa sträckor får man följa korta delar av Kustvägen. Leden lämpar sig för främst för vandring, men delar av den går att cykla. Stigen följer kustbandet och det finns ett antal vindskydd efter vägen. Man passerar de vackra kustorterna Ragvaldsnäs, Norrfjärden, Sörfjärden, Hårte, Mellanfjärden, Stocka och Strömsbruk och slutligen Sågtäkten. Stigen är lämplig att vandra för alla åldrar eftersom sträckningen och dess tillgänglighet ger möjlighet att välja ut delar av stigen att följa.
 

Sindra - Naturstig Foto: CEU

Sindra - Kraftstation och naturstig
Fint utflyktsmål där Harmångersån börjar sitt lopp från Storsjön. Här finns vacker natur, vilda djur och många fåglar. Många barn har börjat sin fiskekarriär genom att meta i kanalen för att senare övergå till mer avancerat fiske.
 Att fiska från båt har också varit populärt och många är de båtar som legat längs Hånicksdammen eller i någon av vikarna. Idag finns inte lika många båtägare men fiskare kommer regelbundet, sommar som vinter, för att pröva fiskelyckan.