Göra Shopping Lokalproducerat & Ekologiskt

REKO-Ring Nordanstig - handla lokalodlat/producerat

Köp lokalproducerad mat direkt från Nordanstigs (med omnejd) matproducenter!

© REKO-ringen, Nordanstig, Jättendal
Göra Shopping Lokalproducerat & Ekologiskt

REKO-Ring Nordanstig - handla lokalodlat/producerat

Köp lokalproducerad mat direkt från Nordanstigs (med omnejd) matproducenter!

Boka via Facebook(Grupp: REKO-Ring Nordanstig) och hämta på utsatt dag/tid i Jättendal, Linds bageri fd Fröstuna skola.

Vi har utlämning torsdag jämna veckor.
OBS! Utlämning kl 18.30-19.00! Den 17 december är platsen Bergsjö, utanför kommunhusets stora parkering!

Producenterna lägger ut sina annonser löpande.
Ibland sorterar facebook bort vissa annonser, då hjälper det oftast att uppdatera sidan. Vi har ett inlägg med en lista på alla medverkande producenter för aktuell utlämning, den uppdateras löpande- håll koll på den så missar du inga godsaker!

Syftet med REKO-ring Nordanstig är att den ska fungera som köp-och sälj plattform mellan konsumenter och lokala producenter av livsmedel i närområdet, utan mellanhänder.

Här kommer gruppens regler för både producenter och konsumenter:
Regler för konsumenter:
•I gruppen tillåts inga diskussioner eller inlägg från konsumenter, utan enbart producentannonser.
•Beställning sker genom att kommentera aktuellt försäljningsinlägg. Din beställning är du skyldig att hämta på utlämningsdagen.
•Alla varor ska vara förbeställda, ingen övrig försäljning sker under utlämningen.
•Varje beställning är en enskild uppgörelse mellan köpare och säljare

Regler för producenter:
•Endast livsmedel och direkta biprodukter från egen livsmedelsproduktion.
•Endast försäljning av egna produkter
•Inga mellanhänder, den som lämnar ut produkterna är delaktig i produktionen
•Produkterna är förbeställda inför varje utlämningstillfälle (Ingen försäljning får ske vid utlämningstillfället)
•Varje beställning är en enskild uppgörelse mellan köpare och säljare
•Varje producent är själv ansvarig för att följa lagar och regler kring skatt, livsmedelsproduktion osv
•Annonser ska innehålla en utförlig beskrivning av produkterna som säljs, exempelvis tillverkningssätt, ursprung osv.
•Annonser ska inledas med datum och plats för utlämning
•Producenter måste även vara medlem i gruppen för producenter ´"Producenter i Reko-ring Nordanstig"
•Vid utlämningen måste varje producent ha en tydlig skylt
•Varje producent är själv ansvarig över att inte skapa för långa köer vid sin utlämning, och att kunderna håller avstånd

Angående corona:
REKO är ett fantastiskt sätt att handla även i dessa tider, vi är utomhus i friska luften utspridda på ett stort område med gott om utrymme för alla. Utöver detta vill vi att både konsumenter och producenter tänker på att:
••Stanna hemma vid sjukdom och sjukdomssymptom, även lindriga
•Håll avstånd till andra personer. Minst 1,5 meter
•All överräckning av varor skall ske utan kroppskontakt
•Samarbeta kring utlämningar och hämtningar, kom ensam och samordna gärna hämtningen med grannen eller vännen
•Be någon annan hämta om du tillhör riskgrupperna
•All betalning sker helst via swish, gärna i förväg - se vardera producents inlägg
•Vara medvetna om att vi alla har ett ansvar att minska smitta.

Välkommen!

Information

Produkt Attribut
  • Barnvänligt
  • Naturnära
  • Rökfritt
  • Eco-Certifiering

Kontakt

Datum & tid

03/06 - 10/09