Projekt Nordanstig Turism

Projektets syfte är att skapa och implementera en innovationsarena för besöksnäringen i Nordanstig med uppgift att realisera befintliga och nya idéer och göra dem till hållbara upplevelser, tjänster och produkter.

Höst Nordanstig

Projektet Nordanstig Turism pågår för fullt.

Det ska ta hand om och realisera befintliga och nya idéer, och göra dem till hållbara upplevelser, tjänster och produkter. Syftet är också att implementera en lokal innovationsarena för besöksnäringen.

Projektet pågår under perioden 2017-11-01 – 2019-12-31 med Nordanstig Turism som projektägare.
Finansieringen kommer från Leader Utveckling Hälsingebygden inom insatsområde 1. Sysselsättning.
Nordanstigs kommun är medfinansiär.
Totalt är budgeten på 1 709 586kr.

Uppdraget är att realisera befintliga och nya idéer. Helt enkelt göra verkstad så att vi får ett större utbud som attraherar besökarna och att besöksnäringen ökar både intäkter och lönsamhet.

Målet är 20 nya produkter och/eller tjänster, 10 nya arbetstillfällen och 4 nya företag. Dessutom kommer antalet gästnätter i kommunen ha öka med minst 15 % jämfört med år 2016. När projektet är slutfört har vi utvecklat en ny samarbetsform för att skapa och ta hand om nya idéer - en arena för innovationer.

Målgrupper är både befintliga och presumtiva entreprenörer och leverantörer till besöksnäringen, samt föreningar som vill och kan bidra med kunskap och engagemang. Sekundär målgrupp är turister och andra besökare.
Helena Brusell är både projekt- och processledare. Som projektledare håller hon ihop projektet, och som processledare ser hon till att entreprenörer och andra personer träffas, samtalar och utvecklar produktidéerna. Det finns möjligheter att köpa in olika slag av tjänster och material för att göra prototyper och piloter av olika uppslag och att hjälpa till att ta dem till kunderna.

Har du några idéer som du vill testa, samarbeta kring eller ge till någon annan? Ta kontakt med Nordanstig Turism eller Upplev Nordanstig så hjälper vi dig!

Här är några exempel på produkter som redan tagits fram i projektet:
Nordanstigs-saxen, av smed Ulrika Stridsberg.
Teaterföreställningen "Sockenfärd" premiär den 8 juli 2018. Med teatergruppen "Yrväders".

Nordanstigs-saxen - Projekt Nordanstig Turism, produktutveckling

Syfte
Projektets syfte är att skapa och implementera en innovationsarena för besöksnäringen i Nordanstig med uppgift att realisera befintliga och nya idéer och göra dem till hållbara upplevelser, tjänster och produkter.

Mål
Projektets mål är
20 nya produkter och/eller tjänster,
10 nya arbetstillfällen
4 nya företag.
Antalet gästnätter i kommunen har öka med minst 15 % jämfört med år 2016 .

Målgrupp
Målgrupper är både befintliga och presumtiva entreprenörer och leverantörer till besöksnäringen och föreningar som vill och kan bidra med kunskap och engagemang. Sekundär målgrupp är turister och andra besökare.

 

Höst Nypon