Projekt Upplev Nordanstig

Under periden 2014-2016 har besöksnäringen i Nordanstig fått extra resurser för att ta fram en strategi och en organisation för att möta den ökande turistströmmen i region Gävleborg.

Om Projekt Upplev Nordanstig - Höstäpplen Foto: CEU

Under två år (2014-2015) har besöksnäringen i Nordanstig haft större resurser med fokus på försäljning och marknadsföring. Projektet har arbetat med att synliggöra Nordanstigs turistiska utbud och reseanledningar. Detta med utgångspunkt från det befintliga urvalet inom områdena natur, historia och kulturupplevelser.

Projektet har drivits av Nordanstigs kommun, näringslivskontoret, i samarbete med Nordanstig Turism. Under denna tvåårsperiod har projektet arbetat med samverkan mellan aktörer och andra näringar, digital tillgänglighet, paketering och bokningsbarhet för de lokala reseanledningarna samt vara en drivkraft för destinationsorganisering i Nordanstigs kommun. Detta i nära samarbete med Region Gävleborg, övriga destinationer och organisationer. Projektet har arbetat för alla aktörer, kommersiella och icke kommersiella, som ser besöksnäringen som en viktig del i sin verksamhet.

Om Projekt Upplev Nordanstig - Kittesjön Foto: CEU

Målet för projektet har varit att öka lönsamheten för befintliga företag, möjliggöra för fler arbetstillfällen och nya verksamheter, öka samverkan mellan aktörer och synliggöra utbud. Projektet har finansierats av Region Gävleborg och Nordanstigs kommun.

Projektet del 1 pågick under perioden 2014-01-01 – 2015-12-31. Projektledare var under första året Lena Strömstedt som arbetat som sälj och marknadschef på Hassela Ski Resort. Lena Strömstedt hade även arbetat med den förstudie som föranledde projektansökan i delprojektet ”Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun”. Från september 2014 till februari 2015 var Helena Brusell projektledare. Från mars t.o.m. 31 dec 2015, Ingeli Gagner.

För året 2016, inleddes del 2 av Projekt Upplev Nordanstig. Vi knöt ihop säcken och arbetade vidare med de frågor vi gjort under resans gång, men intensifierade arbetet med den framtida destinationsorganisationen i Nordanstig. Peter Entian var under 2016 anställd som projektledare. Peter Entian har sin bakgrund kring arbeten i flertalet destinationer och med organisationsbyggnad, och drev framtidsfrågan om Nordanstigs nya destinationsorganisation inför 2017 och framåt.

>>> Slutrapport Projekt Upplev Nordanstig del 2 - (2016-01-01 till 2016-12-31) pdf-format ca 1,1 MB

Projektmedarbetare under hela perioden och framåt är Camilla Eriksson Uddén som sedan 2009 jobbat som turistinformatör, webbredaktör, destinationsutvecklare webb och turistbyråansvarig, på turistbyrån i Jättendal.

Projektet har haft sin placering i turistbyrån i Jättendals lokaler. Projektets marknadsplan finns att läsa här.
Finns frågor kring projektet, kontakta projektansvariga Barbro Björklund, 070-690 89 60 alt e-post [email protected] .
Slutrapport för projektet hittar du längst ned i nedanstående lista. Övriga rapporter finns också att läsa i PDF-format.

Kontaktuppgifter till de som jobbat under 2016:
Peter Entian, projektledare: [email protected] 070-398 55 11
Camilla Eriksson-Uddén, projektmedarbetare: [email protected] 070-543 27 84

Rapporter och marknadsplan:
>>> Marknadsplan 2014-2015.

>>> Slutrapport Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs Kommun,
(2013-03-01->2013-08-31)

>>> Slutrapport Förlängt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs Kommun,
(2013-09-01->2013-12-31)

>>> Slutrapport Projekt Upplev Nordanstig (2014-01-01 till 2015-12-31)

>>> Slutrapport Projekt Upplev Nordanstig del 2 (2016-01-01 till 2016-12-31)

Om Projekt Upplev Nordanstig - Vy över Jättendalssjön Foto: CEU

Projektet samarbetar med det regionala besöksnäringsprojektet i Gävleborgs län som heter ”Nu kör vi”. I ”Nu kör vi” jobbar man med 3 insatsområden som är destinationsutveckling, digital tillgänglighet samt export och internationell marknadsföring.