Bo, verka & leva i Nordanstig

Att leva i en liten kommun har många gånger stora fördelar men det innebär även många utmaningar för kommunledning. Nordanstig satsar mycket på nya kustnära bostadsområden och företagsutveckling. På kommunens hemsida finns all kommunal information. Varmt Välkommen på besök!

Bo, Verka, Leva i Nordanstig - Mor & dotter Foto: Per Trané

Vi har prisvärda boenden i vår kommun där de flesta husen och gårdarna ligger på landsbygden eller i skogen.  I våra samhällen som inte är så stora, finns små och lite äldre villaområden med hus i olika storlekar. Det är lätt att hitta fina hus som inte är så dyra. På de flesta orterna finns också mindre hyreshus eller flerfamiljshus. Kommunen satsar just nu på vattennära boende, vid både hav och sjö och planerar för att sälja tomter i Sörfjärden och Hassela.
 
Från de flesta orterna kan du pendla med buss till Hudiksvall och Sundsvall där våra största arbetsmarknader finns.  Länståget stannar i Gnarp, där vi har en av våra stora pendlarparkeringar med motorvärmare. Alla som vill kan också åka gratis med våra skolbussar där det finns plats över.

På kommunens webbplats kan du läsa mer:

• om att bo i Nordanstig
• Kommunikationer i Nordanstig
• Utbildning och barnomsorg i Nordanstig
• Omsorg, vård och hälsa inom Nordanstigs kommun

Bo, Verka, Leva i Nordanstig - Söt kille Foto: Per Trané

Vi är på väg mot Vision 2020!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar!
Det är vår vision som vi jobbar med i Nordanstig sedan 2009.

Startskottet för vision 2020 gick i oktober 2009. Senare har det bland annat avsatts pengar från Kommunstyrelsens budget till KS Utvecklingsmedel. Där kan föreningar och organisationer söka pengar för olika projekt inom ramen för Vision 2020.

Besök gärna kommunes webbplats för att läsa mer:

• om Nordanstigs Vision 2020
• om KS utvecklingsmedel för föreningar och organisationer
• om KS utvecklingsmedel till ungdoms- och föreningsverksamhet

Bo, Verka, Leva i Nordanstig - Ryttare till häst Foto: Per Trané

Nordanstigs Näringslivskontor arbetar aktivt för att bredda näringslivet i kommunen. I samarbete och samverkan med företagarorganisationer och myndigheter arbetar de enligt principen "en dörr in" för att skapa och bevara ett positivt företagsklimat. De ser sig gärna som mötesplatsen för kommunens företag.

 Arbetsuppgifter för Nordanstigs Näringslivskontor:

• Förenkla för företagen vid kontakt med myndigheter genom "en dörr in"
• Bidra till konkreta samarbetsformer med Region Gävleborg, Sundsvallsregionen och Hälsingekommuner i näringslivsfrågor
• Arbeta för bra lösningar för nyföretagande
• Bidra till utveckling av befintliga företag
• Vara en av möjlig-görarna för Vision 2020
• Aktivt göra insatser för att klättra i företagsklimatranking

Kontoret ett nära samarbete med många andra
För att bredda kompetensen finns ett nära samarbete mellan näringslivs-kontoret, Länsstyrelsen , ALMI, Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcentrum, och Nordanstigs Företagarförening (NFF).
 
Välkommen att kontakta Nordanstigs Näringslivskontor !

Besöksadress: Södra Vägen 4, 829 21 Bergsjö.
(Bergsjögården)

Kontakt: Näringslivschef Hans-Åke Oxelhöjd, [email protected]   
alt Näringslivssekreterare Barbro Björklund 0652-360 16, [email protected]