© Upplev Nordanstig
Glass
© Upplev Nordanstig
Hårte fri bild
© Upplev Nordanstig
Stor sten

Hem / Besöksnäring / Nordanstig Turism

Nordanstig Turism

Nordanstig Turism samlar våra lokala besöksnäringsföretag.

Nordanstig Turism ekonomisk förening, verkar för att våra besöksnäringsföretag skall utvecklas och blomstra. Föreningen fungerar som en viktig röstinstans gentemot Nordanstigs Kommun, gällande besöksnäringsfrågor. Föreningen jobbar med uppdrag från kommunen och andra parter. Som samverkanspart på området besöksnäring, driver de också vissa turismprojekt parallellt med löpande turismverksamhet i kommunen.

Under året 2023 sker en sammanslagning mellan Nordanstig Turism och Nordanstigs Företagarförening!
Mer information kommer snart!
För frågor maila via e-post: [email protected]

Har du frågor kring Nordanstig Turism och deras verksamhet eller har du nya idéer för besöksnäringen i Nordanstig?
Kontakta gärna:
Ingeli Gagner, ordförande, 070-392 12 60, 0652-161 75
Vice ordförande, Eva Eriksson-Brusell, 070-202 18 93.