© Upplev Nordanstig
Glass
© Upplev Nordanstig
Hårte fri bild
© Upplev Nordanstig
Stor sten

Hem / Besöksnäring / Nordanstig Turism

Nordanstig Turism

Nordanstig Turism samlar våra lokala besöksnäringsföretag.

Nordanstig Turism ekonomisk förening, verkar för att våra besöksnäringsföretag skall utvecklas och blomstra. Föreningen fungerar som en viktig röstinstans gentemot Nordanstigs Kommun, gällande besöksnäringsfrågor. Föreningen jobbar med uppdrag från kommunen och andra parter. Som samverkanspart på området besöksnäring, driver de också vissa turismprojekt parallellt med löpande turismverksamhet i kommunen.

Bli medlem i föreningen, du som är verksam i vår kommun!

Medlemsavgift 2022:
Insats: 200 kr (detta betalas av alla nya medlemmar vid inträdet första året)
Årsavgift - Företag och ekonomiska föreningar: 600 kr
Årsavgift - Ideella föreningar och privatpersoner: 300 kr
Årsavgift - Stödmedlem: 100 kr

Avgiften betalas in på bankgirot: 5066-4481. Skriv ditt namn, postadress och meddela din epost.
Kontaktuppgifter kan också lämnas via e-post: [email protected]

Har du frågor kring Nordanstig Turism och deras verksamhet eller har du nya idéer för besöksnäringen i Nordanstig?
Kontakta gärna oss:
Karin Benitez, ordförande, 070-753 25 63.
Vice ordförande, Eva Eriksson-Brusell, 070-202 18 93. 

Logotype Nordanstigs Kommun

NORDANSTIGS KOMMUN

Logotype Nordanstigs Företagare

NORDANSTIGS FÖRETAGARE

Logotype Nordanstigs kommun

NORDANSTIGS NÄRINGSLIV