Upplev kultur i Nordanstig

Kultur, mat, konst, musik!

Spännande kulturupplevelser! Konst och konsthantverk, spelmansstämmor och evenemang. Läs mer i evenemangskalendern.

Läs mer

Upplev kultur

Lång tradition inom kultur och ett aktivt bevarande idag gör Nordanstig till ett riktigt kulturcentrum.

Midvinterglöd - Vinterväsen - 13 december 2014

MIDVINTERGLÖD
Midvinterglöd är ett återkommande arrangemang i december. Detta unika evenemang sätter Nordanstig på kartan och är också ett resultat av den kreativitet och mod som finns hos dessa konstnärer.

 

Handslaget

REPSLAGERIET I MELLANFJÄRDEN
Helt unikt i sitt slag i Sverige. Öppet under sommarperioden och då kan du även lära dig att binda ditt eget rep.

NORDANSTIGS FOLKMUSIK
Vi stoltserar idag med ett rikt musikliv i vår kommun. Många är våra begåvade musiker inom flera genrer. I Nordanstigs spelmanslag har vi idag därom 7 riksspelmän (varav en kvinna) med utmärkelsen Zornmärket i guld respektive silver.

 

Musiker Thomas von Wachenfeldt

GRÄNSFORS - ETT KULTURMECKA
På vissa platser förenar sig historia och tradition med nutiden på ett fullständigt självklart sätt. En sån plats är Gränsfors. Tryggt förankrad längs en slingrade å vilar Gränsfors i den undersköna norra delen av Hälsingland. En kort avstickare från den brusande e4 och du landar i en värld du inte trodde fanns längre. I hundratals år har här funnits en levande industri- och hantverkskultur. Längs ån har kvarnar, kakelugnsmakare, bryggeri, sågverk, smedjor och mycket mera haft sin verksamhet.
Idag finns två av de fina hantverksindustrierna fortfarande kvar i full verksamhet. Gränsfors är en plats som i högsta grad lever, en plats där historiens vingslag bidrar till nutidens puls.